Struer KommuneStruer - Lydens By
Forskrifter og regulativer

Fugle- og hønsehold

Struer Kommune har modtaget en del klager over fugle – og hønsehold i byzone– og sommerhusområder.

Erfaringerne fra sagsbehandlingen har vist, at der findes et vejledningsbehov omkring indretning og drift af fugle– og hønsehold og mulighederne for at behandle støjproblemer etc.

For at imødekomme disse behov og for at styrke kommunens indgrebsmuligheder har Struer Byråd vedtaget et Regulativ for fugle– og hønsehold.

 

Håndtering og opbevaring af olier og kemikaler

Forskriften stiller krav til, hvordan olier og kemikalier skal opbevares, så risikoen for forurening ved spild af olier og kemikalier begrænses.

Forskriften gælder både for råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Alle virksomheder i Struer Kommune er omfattet af forskriftens regler. Dog er virksomheder, der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed, ikke omfattet, da disse reguleres af konkrete vilkår i deres miljøgodkendelser. Virksomheder, der er omfattet af andre landsdækkende bestemmelser på området, er ligeledes ikke omfattet af forskriften.

Læs: Forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier i Struer Kommune

 

Miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder

Formålet med denne forskrift er at danne og oplyse om rammer og krav for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge-, anlægs- , renoverings- og nedrivningsarbejder samt at bidrage til at forebygge eller begrænse generne forbundet med arbejdet. Derudover skal forskriften være med til at skabe et godt og effektivt samarbejde mellem myndigheden, bygherrer, entreprenører og borgere i Struer Kommune.

Forskriften henvender sig til den bygherre, der udfører eller får udført midlertidigt erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde i Struer Kommune af såvel offentlig som privat karakter.

Læs: Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder.

 

Indretning og drift af restaurationer

Formålet med denne forskrift er at oplyse om miljøkrav til indretning og drift af restauranter, værtshuse, diskoteker og lignende. Desuden skal forskriften hjælpe restauratører, værtshusejere med flere med at forebygge gener for omgivelserne i form af primært støj og lugt. Et lavere geneniveau giver et bedre forhold til naboer, og mindre støj i restaurationslokalet betyder ofte mere tilfredse gæster.

Læs: Forskrift for indretning og drift af restaurationer

Udfyld anmeldelse: Skema til anmeldelse af restaurationer mv. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00