Struer KommuneStruer - Lydens By
Vindmøller

Der skelnes planlægningsmæssigt mellem helt små vindmøller på op til 25 meter og vindmøller mellem 25 og 150 meter. 

På land må der som udgangspunkt kun opstilles vindmøller i områder, der er reserveret ved udpegning og retningslinjer i kommuneplanen. Undtaget er husstandsvindmøller, der har en maksimal højde på op til 25 meter og som opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på en ejendom.

Planlægning for vindmøller

I kommuneplanen er der udpeget områder til opstilling eller genopstilling af vindmøller med en højde på over 25 meter.

Viden om vindmøller

Du kan søge viden om vindkraft og vindmøller på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan du blandt andet læse om værditabsordningen, køberetsordningen og grøn ordning.
Miljøministeriets hjemmeside kan du blandt andet læse om regeringens anbefalinger til kommunerne vedrørende udbygningen af vindmølleenergi og hvilke krav der gælder for vindmøller. Her kan du også se bekendtgørelsen for opstilling af vindmøller samt den tilhørende vejledning

Mini- og husstandsvindmøller

Mini- husstandsmøller kan opstilles uden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til vindmøller. Ønsker du at etablere en mini- eller husstandsvindmølle skal du søge om tilladelse ved Struer Kommune.

Ifølge Struer Kommuneplan gælder følgende retningslinjer for opstilling af mini- eller husstandsvindmøller.

Husstandsmøller er defineret som vindmøller med maksimal totalhøjde på 25 m og rotordiameter op til 13 m. De skal placeres i visuel sammenhæng med de eksisterende bygninger på ejendommen.  Som ”tommelfingerregel” betyder det en afstand på max. 20 m, men afstanden kan være større eller mindre ud fra en konkret vurdering.

Husstandsmøller kan opføres i landzone på baggrund af en landzonetilladelse, hvis de ikke vil være i visuel konflikt med landskabsoplevelsen, områder til store vindmøller eller nabobeboelse.

Minimøller, det vil sige møller med totalhøjde på maksimalt 8,5 m og rotordiameter på maksimalt 2 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der foreligger en type- og støjgodkendelse.

Både husstandsmøller og minimøller skal kunne opfylde Støjbekendtgørelsen ved nabobeboelse.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00