Struer KommuneStruer - Lydens By
Solfangere og solcelleanlæg

Generelt skal opsætning af solfangere/solcelleanlæg ske under hensyn til naboer samt med omtanke og respekt for husets arkitektur og det omgivende landskab.

Reglerne for, hvornår solfangere/solcelleanlæg kræver byggesagsbehandling tager afsæt i Byggelovens § 2 (hvilke byggerier/konstruktioner, der er omfattet af loven). Afgørende for, om solfangere/solcelleanlæg er omfattet af byggelovens anvendelsesområde er derfor, om konstruktionen kan siges at påvirke omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand.

I forbindelse med opsætning af solfangere/solcelleanlæg er her en oversigt over, hvornår der skal søges om byggetilladelse til opsætningen. Som udgangspunkt skelnes der mellem opførelse af solfangere/solcelleanlæg på bygninger og solfangere/solcelleanlæg placeret på stativ på terræn:

Opførelse af solfangere/solcelleanlæg på tagflader

Énfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse o.lign.
Der skal ikke søges om byggetilladelse til montering af solfangere/solceller, når disse monteres på taget og følger taghældningen. Solceller betragtes ikke som et tagmateriale, men som et teknisk anlæg, der monteres ovenpå tagmaterialet. Man skal dog være opmærksom på, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, som kan have fastsat bestemmelser om solfangere/solcelleanlæg.

Solfangere/solceller placeret på stativ på flade tage kan monteres uden byggetilladelse, såfremt højden på anlægget ikke overstiger 1,5 m. Dog skal man være opmærksom på, at solfangere/solcelleanlæg ikke må overskride byggeretten - f.eks. det skrå højdegrænseplan, placering min. 2,5 meter fra skel og maks. bygningshøjde. Hvis byggeretten ikke kan overholdes, kræver anlægget en byggetilladelse.

For ejendomme omfattet af en lokalplan eller deklaration kan der være fastsat bestemmelser om solfangere/solcelleanlæg, som tilsidesætter de generelle bestemmelser, ligesom der også kan være fastsat andre krav til maks. bygningshøjder m.m. 

Der kan gælde særlige regler for ejendomme omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom der helt generelt i by og på land kan gælde særlige regler for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri - herunder landbrugets avls- og driftsbygninger
Der skal altid søges om byggetilladelse til opsætning af solfangere/solcelleanlæg på tagkonstruktion på erhverv, driftsbygninger og etagebygninger.

Opførelse af solfangere/solcelleanlæg på terræn

I byområder 
For solfangere/solceller opsat på stativ på terræn gælder, at der skal søges om byggetilladelse.

I landzone
For solfangere/solceller opsat på stativ på terræn gælder, at der skal søges om byggetilladelse og om landzonetilladelse. Det skal tilstræbes, at anlægget placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller indenfor bestående haveanlæg. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00