Struer KommuneStruer - Lydens By
Jordvarme

Jordvarmeanlæg - Hvad gør jeg?

På denne side kan du læse om, hvordan du bærer dig ad, hvis du påtænker at etablere, sløjfe eller få tæthedsprøvet et jordvarmeanlæg. Du kan også finde diverse skemaer samt læse lidt om hvordan et jordvarmeanlæg fungerer. 

Inden du etablere et jordvarmeanlæg indenfor et område med særlig drikkevandsinteresse eller indvindingsopland for et alment vandværk, skal du søge Struer Kommune om tilladelse. Lovgrundlaget for tilladelsen findes i Miljøbeskyttelsesloven §19 og en særlig bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Ønsker du derimod at etablere et jordvarmeanlæg udenfor disse områder, skal du blot anmelde anlægget til kommunen. Anmeldeordningen gælder dog kun for horisontale anlæg til enkelt boliger ved benyttelse af bestemte frostsikringsmidler.

Ansøgning

Ønsker du at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg kan du bruge Byg og Miljø portalen:

Du kan også ansøge via skemaer, så skal du bruge:

Efter udfyldelse sendes det aktuelle skema til: 

Struer Kommune
Plan & Miljø

Rådhuset 
Østergade 11-15, 
7600 Struer

Husk at vedlægge målefast situationsplan over jordvarmeanlæggets udformning og placering.
Husk at færdigmelde anlægget senest 14 dage efter etablering.
Husk at indsende tæthedsprøvning og færdigmelding til kommunen.

NB
Sagsbehandlingstiden for tilladelsen må forventes at være op til 4 uger. Der gøres opmærksom på, at tilladelsen ikke fritager ansøger fra at indhente andre relevante tilladelser som byggetilladelse, landzone tilladelse etc..

Endeligt skal du være opmærksom på, at ejendomme, der udelukkende opvarmes via el (herunder jordvarme) kan søge om reduktion af elprisen hos elselskabet. Dette kan først ske, når kommunen har modtaget færdigmeldingsskema for jordvarmeanlægget, og ændringerne er registreret i BBR.

Lovgivning

Der er kommet ny lovgivning på jordvarmeområdet den 21. november 2013. Bekendtgørelsen omfatter en række regler til etablering og drift. Du kan læse bekendtgørelsen her. I forhold til tidligere bekendtgørelser, omfatter den nye bekendtgørelse en række ændringer. Blandt andet er afstandskravene for de mest almindelige horisontale anlæg nedsat fra 300 m til 50 m for alment og ikke anment vandindvindingsanlæg. Særligt gælder det, at afstandskravet kan nedsættes til 5 m, såfremt ejendommens boring kun forsyner ejendommen selv, og yderligere lægges i bøsningsrør ud til 50 m fra vandindvindingen, så et evt. udslip sker 50 m fra denne.

Lovgivningen giver også mulighed for at etablere jordvarmeanlæg i boringer, altså vertikale anlæg. Overvejer du at ansøge om jordvarmeanlæg i boringer, bør du tage kontakt til Plan & Miljø i Struer Kommune. 

I visse tilfælde kan Kommunalbestyrelsen skærpe/lempe forholdene for tilladelsen. Dette kan f.eks. ske, hvis kommunalbestyrelsen find, at særligt drikkevandsindvinding skal beskyttes - så etableringen af jordvarmeanlægget ikke giver øget risiko for forurening af boringer/brønde og dermed grundvandet.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00