Struer KommuneStruer - Lydens By
Små husdyrhold

Bor du på landet (i landzone) er det tilladt at have et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden at du skal anmelde det til kommunen.

Et ikke erhvervsmæssigt dyrehold kan bestå af følgende:

1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
3) et dyrehold med enten

a)  2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b)  4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c)  4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d)  2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e)  15 producerede slagtesvin,
f)   10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g)  10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h)  andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i)    forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Men i disse områder må du dog have

1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

I helt særlige tilfælde kan der meddeles en dispensation.

Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes, så der ikke kan ske forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter og de må ikke være til gene for omgivelserne.

Et ikke erhvervsmæssigt dyrehold må ikke være til væsentlig gene for naboer. Hvis der er væsentlige gener fra et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at generne mindskes. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00