Struer KommuneStruer - Lydens By
Affald

Nomi4S i/s

Den 1. januar 2014 fik borgere og virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner et nyt samlet affaldsselskab, da selskaberne NVRaffald i/s, nomi i/s og Skive Renovation-4S blev sammenlagt til Nomi4S i/s.

Information om ordninger for affald og genbrug fra den private husstand findes derfor på hjemmesiden www.nomi4s.dk
Her kan du se mere om kommunens to genbrugspladser Thyholm Genbrugsplads og Struer Genbrugsplads.

På www.nomi4s.dk kan man blandt andet se åbningstider på genbrugspladserne,tømningsdatoer og meget mere. Du kan kontakte Nomi4s' borgerservice på telefonnummer: 9610 6240

Priser på affald for 2019 fremgår af Struer Kommunes gebyrblad, men kan også findes på Nomi4S hjemmeside.

Struer Kommune har udarbejdet affaldsplan og affaldsregulativer for alt produceret affald.

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele:

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose - PDF

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018 - PDF

Reglerne for husholdningsaffald kan du finde i regulativ for husholdningsaffald af 2. september 2019, mens reglerne for håndtering af jord, som er affald findes i affaldsregulativ for jord af maj 2012.  

Du kan finde regler for afbrænding af haveaffald og bål her.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00