Regler for sejlads ved kysten

I Struer Kommune er der regler for sejlads med motorbåde i tidsrummet fra  1. april til den 31. oktober ud for disse kyst strækninger: 

  • Bremdal Strand og Kleppen fra Struer Kajakklub til færgelejet 
  • ud for Toftum Bjerge / Jeppes Led 
  • ud for campingpladsen og afmærkede badestrande på Venø
  • ud for Østre Strand fra renseanlægget til Hunsballe 
  • ud for Livbjerggård Strand 
  • ud for Humlum Camping 

På disse strækninger må bådene i en afstand af 150 meter fra kysten IKKE sejle med så høj fart at de planer på vandet, det vil sige at bådskroget løfter sig over vandoverfladen. 

Sejlads skal indenfor 150 meter fra kysten foregå uden gene, fare eller ulempe og uden unødig støj for de badende gæster. Sejlads indenfor 150 meter fra kysten skal så vidt muligt foregå vinkelret på kystlinjen. 

Overtræder man reglerne, kan man blive straffet. 

Find politiets regler for sejlads med motordrevne køretøjer her

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail