13. oktober 2023

Vigtig milepæl for vores klima­indsatser: Klimaplanen er nu internt godkendt

Publiceret 22-04-2024

Klimaplanen for Struer Kommune er i denne uge blevet godkendt internt. Nu er næste skridt at få planen og dens handlekatalog godkendt hos tænketanken CONCITO.

I tirsdags kunne vi sammen med vores nye klimateam fejre en vigtig milepæl. Vores klimaplan for Struer Kommune er nemlig blevet internt godkendt. Det betyder, at vi for alvor kan sætte fut i de mange delmål og handlinger, som planens handlingskatalog involverer.

Vores klimaindsatser for Struer Kommune er udformet ud fra tre planer: en klimatilpasningsplan, en klimaplan og en klimahandleplan. Kommunens handleplan skal her ses som et arbejdskatalog, der sammenkobler de forskellige mål i en fælles plan:

Klimaplanen har været længe undervejs. Derfor er det en stor og vigtig milepæl, som vi er rigtig stolte af at have nået. Nu er næste skridt at få planen godkendt hos tænketanken CONCITO, siger Annemette Bovbjerg Thøgersen, Klimakoordinator i Struer Kommune.

Klimahandlingerne, der fordeler sig på 7 defineret indsatsområder, skal være med til at skabe mere værdi i lokalsamfundet end ”bare” grøn omstilling og klimarobusthed. Derfor skal alle handlingerne understøtte vores bosætningsindsats, så det fortsat er attraktivt at blive boende eller flytte til Struer Kommune. Vi har derfor valgt 5 merværdier, som på hver sin måde understøtter kommunens overordnede mål om attraktiv bosætning. Merværdierne er natur, friluftsliv, fællesskab, sundhed og erhverv.

Følg løbende med i vores grønne klimanyheder

I forbindelse med ovenstående milepæl har vi opbygget en ny klimaplatform. Her vil vi løbende dele de forskellige aktiviteter og indsatser – store som små – der sker rundt i kommunen.

Dem kalder vi for grønne nyheder. I skrivende stund kan du dykke ned i vores klimahandleplan.