8. December 2023

Klimahandleplan får grønt stempel: ’Vi er klar til at omsætte ord til handling’

Publiceret 08-12-2023

Struer Kommunes klimateam har fået en tidlig julegave i år. Kommunens klimahandleplan har nemlig opnået det vigtige godkendelsesstempel fra tænketanken CONCITO og bynetværket C40.

Det er et grønt stempel, man godt må være stolt af, og klimakoordinator Annemette Bovbjerg Thøgersen smiler da også ekstra stort midt i vinterkulden. Efter længere tids projektarbejde, planlægning og revidering har hun og resten af Struer Kommunes klimateam nemlig rundet en helt særlig milepæl i deres grønne arbejde: Kommunens klimahandleplan har fået det endelige godkendelsesstempel fra deres eksterne partnere.

Lever op til Parisaftalens klimamålsætninger

Klimaplanen er et handlingskatalog, der giver en samlet oversigt over de indsatser, vi igangsætter i Struer Kommune i de kommende år. Planen er udviklet som en del af det nationale DK2020-projekt, hvor vi sammen med andre kommuner har forpligtiget os til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

I forbindelse med forløbet skal de enkelte kommuners planer godkendes af den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40. Godkendelsen fungerer her som et endeligt kvalitetsstempel på, at handleplanen lever op til de internationale klimamål – og det er netop det vigtige stempel, som Struer Kommune har opnået:

Klimaforandringerne er en global udfordring, som kræver lokale handlinger. Vi er derfor rigtig stolte af, at vi i Struer Kommune nu har en klimahandleplan, som lever op til den ambitiøse Parisaftale. Vi er klar til at omsætte ordene til handling,” fortæller Annemette Bovbjerg Thøgersen, Klimakoordinator i Struer Kommune, og fortsætter: Godkendelsen af vores klimahandleplan markerer hermed begyndelsen på en rigtig spændende rejse mod en mere bæredygtig kommune og fremtid. Nu har vi en decideret plan til at gennemføre konkrete tiltag, hvor vi ved, at målsætningerne lever op til Parisaftalen.

Klimaneutral og mere klimarobust inden 2050

Handleplanen er altså et ambitiøst værktøj. Det skal være med til at sætte kursen for det videre arbejde med at gøre Struer Kommune både mere robust og modstandsdygtig overfor klimaforandringer, men også klimaneutral inden 2050. Her fokuserer Struer Kommunes klimahandleplan på 7 defineret indsatsområder, bl.a. transport, industri og energi, som de forskellige initiativer fordeler sig under.

Ifølge Annemette handler det ikke kun om at reducere vores klimaaftryk, men også om at skabe et grønnere og mere modstandsdygtigt lokalsamfund. Derfor glæder klimateamet sig over, at den vigtige godkendelse endelig er gået igennem:

Nu ser vi frem til at kunne virkeliggøre konkrete klima- og miljøindsatser, der vil gøre en positiv forskel både i vores lokalsamfund og i det globale klimabillede, afslutter hun glad.

FAKTABOKS: Hvad er DK2020

DK2020 er et projekt igangsat af Realdania tilbage i 2019. Ambitionen med projektet var og er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau. I den forbindelse giver DK2020 danske kommuner mulighed for at få rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som lever op til Parisaftalens målsætninger. I skrivende stund deltager 96 kommuner i DK2020-samarbejdet, hvoraf de sidste klimahandlingsplaner skal lægge klar i 2024.

Parterne bag DK2020 er Realdania, KL, Danmarks fem regioner, CONCITO og C40. I 2023 indgik KL, Realdania og de fem regioner desuden en ny alliance Klimaalliancen, som skal understøtte kommunernes arbejde med at gå fra plan til handling.