Jord

Her kan du finde regler og retningslinjer i forbindelse med jordforurening og jordflytning.

Er et areal kortlagt som forurenet eller ej?

Et kortlagt areal betyder, at der en kendt forurening, eller at der er foregået noget, der gør det sandsynligt, at der er forurenet. Arealerne kortlægges af regionen.

Et kortlagt areal har betegnelserne Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2):

  • V1 angiver, at det er sandsynligt at der er en forurening,
  • V2 angiver, at der er konstateret en forurening.

Du kan se et kort over kortlagte områder her..  

Flytning af jord fra kortlagte arealer

Hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal, skal du altid først have tilladelse. Det gælder også ved jordflytning indenfor selve matriklen.

I forbindelse med jordflytningen skal jorden analyseres med 1 prøve pr. påbegyndte 30 tons jord, der ønskes flyttet.

Ved større projektet vil det ofte være en fordel at udarbejdet en jordhåndteringsplan. Det vil her være muligt at nedsætte antallet af analyser, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. Jordhåndteringsplanen skal godkendes af kommunen forud for projektet.

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail