Større solcelleanlæg og solcelleparker

Planer om opsætning af store solcelleanlæg? Læs mere her.

Regeringen offentliggjorde den 19. april 2022 energiudspillet ”Danmark kan mere II”, der skal gøre Danmark uafhængigt af russisk gas samt at gøre Danmark grønnere og sikrere. Udspillet indeholder også regeringens ambition om en firdobling af den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030:

”Solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn energi hurtigt i årene frem mod 2030. Derfor skal der mere fart på udbygningen. Regeringen har som ambition at firedoble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030” (Regeringen, ”Danmark kan mere II”).

Planlægning

Struer Kommune forventer, at der i de kommende år vil komme flere energiprojekter, som vil kræve en balanceret planlægning. Allerede inden Regeringens energiudspil blev offentliggjort, har Struer Kommune oplevet en stigende interesse for opsætning af større solcelleanlæg på mere end 5 ha. og den overordnede planlægning på området er på plads.

Struer Kommune ønsker at planlægge på de bedste og nyeste præmisser, og ser det derfor som en fordel, at kunne afstemme kommunens solcelleplanlægning med Regeringens energiudspil. Kommunen afventer derfor et katalog fra Regeringen med konkrete initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg samt et udspil om grøn strøm, der ifølge regeringen vil blive præsenteret før sommerferien.

Byrådet har besluttet at man ønsker en samlet vurdering af solcelleprojekterne for at vurdere energiproduktionen samt påvirkninger på natur, landskab, lokalområder m.m. op imod hinanden.

Indkaldelse af forslag

Struer Kommune forventer at indkalde ideer og forslag i efteråret 2022. Inden der bliver åbnet op for indsendelse af ansøgninger, vil der blive udsendt en invitation med nærmere information omkring processen til større solcelleprojekter. Ansøgningerne om nye solcelleanlæg skal følge Struer Kommunes overordnede planlægning for solcelleanlæg, som er indeholdt i Kommuneplan 2020.

Kommuneplan

Struer Kommune har udarbejdet en overordnet solcelleplan med udpegning af to typer områder: Neutralområder, hvor der efter en konkret vurdering vil kunne gives tilladelse til at sætte solcelleanlæg op.
Negativområder, hvor der ikke kan opføres solceller.

Planen findes i tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020. Tillægget fastsætter nogle retningslinjer om hensyntagen til blandt andet infrastruktur, afskærmning og faunapåvirkning ved større solcelleanlæg.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 har været i høring fra den 28. september 2020 til den 24. november 2020. Der indkom i høringsperioden tre bemærkninger til planen. Bemærkningerne har ikke medført ændringer i solcelleplanen. Kommuneplantillægget blev vedtaget af Byrådet den 25. maj 2021 og offentliggjort den 08. juli 2021.

Mindre solcelleanlæg

Solcelleanlæg, der skal placeres på bygninger, eller mindre anlæg i tilknytning til eksisterende bebyggelse, er ikke omfattet af solcelleplanen. Dem kan der søges til uafhængigt af ansøgningsrunden for større solcelleanlæg.