Solceller på terræn

Solceller på terræn

Læs her om hvor du må sætte solceller/solfangere op ved din ejendom og om hvordan du søger tilladelse.

Hvis du vil sætte solfangere eller solcelleanlæg op på stativer på terræn (direkte på jorden), skal du tage hensyn til naboer og have respekt for landskabet omkring dig.

Hvis du vil sætte solceller op på et stativ på terræn skal du altid søge om byggetilladelse.

Du skal være opmærksom på afstand til skel og andre byggetekniske regler.

Du kan læse mere om byggetilladelse, her.

Lokalplaner

Hvis du bor i byzone eller i et sommerhusområde, kan du være omfattet af en lokalplan. En lokalplan kan sætte rammer for, om det er muligt at opsætte solceller eller ej.

Læs mere om lokalplaner her

Landzonetilladelser

Hvis du bor udenfor byen og udenfor et sommerhusområde skal du også søge om landzonetilladelse til solfangere/solceller opsat på stativ på terræn. Du skal så vidt muligt placere anlægget i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller indenfor bestående haveanlæg. 

Læs mere om landzonetilladelse, her.

Du skal være opmærksom på, at der er krav om, at du skal få anlægget tinglyst ved opsættelse. Der skal tinglyses en deklaration om, at anlægget skal fjernes senest et år efter, at det er taget ud af drift. Det skal sikre, at der ikke i løbet af årene kommer til at stå gamle, forfaldne anlæg spredt rundt i vores landskab.