Solceller på erhvervsbygninger

Der er særlige regler hvis du vil opsætte solceller på erhvervsejendomme herunder etageejendomme til udlejning og landbrugsbygninger.

Hvis din bygning er en erhvervsejendom, etagebyggeri til udlejning eller driftsbygninger til landbrug skal 
du altid søge om byggetilladelse til at sætte solfangere/solcelleanlæg op på tagkonstruktionen.

Du kan læse mere her.