Struer KommuneStruer - Lydens By

Puljeoversigt 2021

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der fra 2020 skal oprettes fire puljer, hvor man kan søge støtte til kultur- og fritidsaktiviteter i Struer Kommune.

 • Kulturpuljen - Puljens størrelse er 50.000 kr.
  Støtte til nyskabende og inspirerende aktiviteter for at fremme, synliggøre og udvikle kulturlivet i kommunne.
 • Idræts- og fritidspuljen - Puljens størrelse er 50.000 kr.
  Yder støtte til initiativer, som fornyer og udvikler kommunens idræts- og fritidstilbud.
 • Aktivitetspuljen til Struer Havn - Puljens størrelse er 50.000 kr.
  Yder støtte til aktiviteter og tiltag der understøtter udviklingen af Struer Havn.
 • Ungekulturpuljen - Puljens størrelse er 50.000 kr.
  Yder støtte til initiativer, inspiration og fællesskabsaktiviteter for og med de unge i Struer Kommune.

Overordnet set lægges der vægt på initiativer, som fremmer tilgængeligheden af kultur- og fritidsaktiviteter - især blandt børn og unge, samarbejder på tværs af kulturelle aktører, foreninger, institutioner og erhvervsliv og ikke mindst aktiviteter, som profilerer og udvikler Struer Kommune som Lydens By.

Der kan både ydes støtte i form af en underskudsgaranti og eller et direkte tilskud.

Ansøgningen sendes til Center for Kultur, Fritid og lokalområder - kfl@struer.dk 

 • Puljerne kan søges løbende
 • OBS: Ansøgningen skal være behandlet inden aktiviteten påbegyndes

Der gives normalt ikke tilskud eller støtte til:

 • Etablering af faciliteter
 • Kommercielle aktiviteter
 • Aktiviteter, der allerede er i gang (kun til opstart af en aktivitet)
 • Rejser, udflugter, ture mm.
 • Forplejning og transport.

KULTURPULJEN

Yder støtte til nyskabende og inspirerende aktiviteter for at fremme, synliggøre og udvikle Kulturlivet i Struer Kommune.

Formål
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, som er medvirkende til et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Struer Kommune. Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune, lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Et tilskud skal bidrage til, at der kan igangsættes og gennemføres arrangementer, der uden tilskud ellers var vanskeligt at realisere. En underskudsgaranti gives til arrangementer der budgetmæssigt hænger sammen, men hvor arrangøren risikerer at løbe en stor budgetmæssig risiko.

Hvem kan søge puljen?
Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner

Hvad kan der søges midler til?
Puljen støtter nye initiativer, som er medvirkende til et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Struer Kommune. 

 • Projekter af kulturel eller oplysende karakter
 • Enkeltstående kulturarrangementer (fx gadeteater, koncerter og lignende)
 • Annoncering, honorar, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet 
 • Arrangementer som har en høj brandingværdi for Struer Kommune 

Sagsbehandling
Ansøgningen behandles som udgangspunkt på efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde (se oversigt over politiske møder her).
Der forventes en svartid på mellem 6-8 uger.


IDRÆTS- OG FRITIDSPULJEN

Støtte til initiativer, som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbud i Struer Kommune. 

Formål
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, som fremmer et alsidigt og varieret fritidsliv i Struer Kommune

Hvem kan søge puljen?
Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner

Hvad kan der søges midler til?
Puljen støtter nye initiativer, som understøtter eller udvikler inkluderende, tilgængelige og alsidige fritidsaktiviteter i Struer Kommune. Dette kunne være:

 • Opstart af nye aktiviteter der tiltrækker nye målgrupper eller initiativer, der udvikler allerede igangværende aktiviteter mod højere kvalitet.
 • Særlige enkeltstående arrangementer (fx mesterskaber, stævner, samlinger eller lignende)
 • Tiltag, der understøtter outdooraktiviteter og fritidsliv i naturen, herunder at tiltrække nye brugergrupper til outdooraktiviteter, samt afprøve eksisterende indendørsaktiviteter i nye rammer.
 • Initiativer som skaber ophold og aktivitet i Klosterheden. Herunder at skabe rammer og muligheder for både fysisk aktivitet og idræt, samt mulighed for “den stille naturoplevelse”.
 • Udstyr og redskaber til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere eller der kan ansøges om tilskud til udstyr og redskaber til ansøger selv. 
 • Start og etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af nye folkeoplysende foreninger, f.eks. til engangsanskaffelser.
 • Initiativer til rekruttering og fastholdelse af aktive deltagere og frivillige ledere i fritidslivet.

Sagsbehandling
Ansøgningen behandles som udgangspunkt på efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde (se oversigt over politiske møder her).
Der forventes en svartid på mellem 6-8 uger.


AKTIVITETSPULJEN TIL STRUER HAVN

Støtte til aktiviteter og tiltag, der understøtter udviklingen af Struer Havn.

Formål
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer og aktiviteter, der kan skabe liv på havnen, understøtte nye mødesteder samt udvikle området for maritime oplevelser.

Hvem kan søge puljen?
Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner

Hvad kan der søges midler til?
Puljen støtter nye initiativer og aktiviteter, som spreder byliv til hele havnen, henvender sig til nye målgrupper i havnen samt har en har en bæredygtig og inkluderende profil Dette kunne være:

 • Events/midlertidige aktiviteter som afprøver nye tiltag eller tiltrækker nye målgrupper
 • Sæsonbestemte aktiviteter 
 • Permanente aktiviteter som understøtter udviklingen af Struer Havn

Sagsbehandling
Ansøgningen behandles som udgangspunkt på efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde (se oversigt over politiske møder her).
Der forventes en svartid på mellem 6-8 uger.


UNGEKULTURPULJEN

Yder støtte til initiativer, inspiration og fællesskabsaktiviteter for og med de unge i Struer Kommune. 

Formål
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer og aktiviteter, som fremmer ungdomskultur og ungdomsliv i Struer Kommune, samt styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen. 

Hvem kan søge puljen?
Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner

Hvad kan der søges midler til?
Puljen støtter nye initiativer og aktiviteter, som skabes for, af og med unge med henblik på at understøtte og udvikle en demokratisk ungdomskultur og en øget sans af indflydelse i civilsamfundet.

 • Projekter for og af unge i aldersgruppen 16 til 25 år
 • Den alternative ungdomskultur
 • Ungdomsdemokratiske projekter
 • Alternative lærings- og uddannelsesforløb 

Sagsbehandling
Ansøgningen behandles som udgangspunkt på efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde (se oversigt over politiske møder her).
Der forventes en svartid på mellem 6-8 uger.

Her kan du henvende dig

Kultur, Fritid og Lokalområder
Smedegade 1-7
7600 Struer

E: kfl@struer.dk

Søren Sørensen  
Kultur- og fritidskonsulent
T: 29637865
E: sms@struer.dk 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00