Struer KommuneStruer - Lydens By

Opkridtning

Struer Kommune betaler og udfører opkridtning til sæsonstart forår og efterår.

Klubberne skal derudover selv foretage den løbende vedligeholdelse af stregerne.

Alle udgifter til kalk og maling betales af Struer Kommune.

Opkridtning med kalk:

Klubberne køber selv kalk og sender regning direkte til Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Østergade 21 på EAN nr. 579 00 00 38 10 12.

Opkridtning med græsmaling:

Klubberne for græsmaling udleveret af Struer kommune. Malingen afhentes en gang om året på Park og Vej, Farvervej 3, Struer.

Humlum: 7 spande á 12,5 l.

Bremdal: 7 spande á 12,5 l.

Uglev/Lyngs: 2 spande á 12,5 l.

Hvidbjerg: 7 spande á 12,5 l.

Langhøj: 5 spande á 12,5 l.

Hjerm: 5 spande á 12,5 l.

Blandingsforhold til maling/vand er 1:10.

Hvis klubberne ønsker at Struer Kommunes Park- og Vejvæsen skal udføre arbejdet, betales alle udgifter til græsmaling af Struer Kommune, mens klubberne betaler for arbejdsløn.

Klubberne skal accepterer at andre brugere benytter boldbanerne og dermed drager fordel af den opkridtning klubberne har foretaget (skoler, institutioner o.l.). Kræver de andre brugere ekstra opkridtning skal de selv betale for opkridtningen.

Til specielle arrangementer som f.eks. cups og lignende foretager kommunen ekstraordinær opkridtning.

Af hensyn til planlægningen for opkridtning af baner, kontaktes Park og Vej mindst 1 uge før opkridtningen ønskes udført.

Kontaktperson: Park og Vejs Formand, Michael Andreasen, tlf.: 21 24 15 95

Bemærkninger reparation målfelter:

Struer Kommune flytter/rykker banerne forår og efterår, af hensyn til slidfordelingen.

På opvisningsbanerne i Langhøj, Bremdal og Humlum kan banerne kun rykkes få meter, p.g.a. ringe pladsforhold eller bander tæt på banen. Det er her et problem at reparere slidte målfelter. Hvis klubberne ønsker målfelterne repareret gøres det bedst midt i september, hvorefter banen lukkes resten af sæsonen og klubben må spille de sidste turneringskampe på en anden bane.

Park og Vejs Formand vil orientere klubbernes banemand, hvis det er en fordel at efterså målfelter i efteråret. Klubbernes banemand skal så bestemme om eftersåninger skal foretages eller om klubben ikke mener det er nødvendigt.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00