Struer KommuneStruer - Lydens By
Idrætsfaciliteter

Boldbaner

Struer Kommune har 26 boldbaner, der stilles til rådighed for kommunens boldklubber og øvrige foreninger der ønsker at benytte boldbanerne.

Baneudvalg

Struer Kommune har oprettet baneudvalget for, at styrke dialogen mellem boldklub og kommune angående pleje og vedligeholde af Struer Kommunes boldbaner.

I baneudvalget holdes der et årligt møde. På mødet fremlægger Struer Kommune det kommende års arbejde med boldbanerne. Det kan være arbejdsopgaver som omlægning af baner, eftersåning, arbejde med læhegn osv. Klubberne har mulighed for at orientere Struer Kommune om ændringer i klubbens brug af banerne, og om specielle aktiviteter, der skal tages hensyn til i løbet af det næste år.

Det er også her at diskussionen skal tages, hvis klubberne mener at Park og Vej skal ændre på plejen af boldbanerne eller hvis Struer Kommune mener at klubberne burde ændre deres brug af boldbanerne.

Kommunal kunstgræsbane

Kunstgræsbanen administreres af Struer Energi Park.

Der forefindes 4 bookingformer:
A. Sæsonbooking for fodboldklubber og klubber hjemmehørende i Struer Kommune
lejepris 198 kr. pr. time i 2021
B. Timebooking for fodboldklubber og klubber hjemmehørende i Struer Kommune
lejepris 198 kr. pr. time i 2021
C. Timebooking for ikke folkeoplysende foreninger. 
lejepris 594 kr. pr. time i 2021
D. Timebooking for privatpersoner.
lejepris 198 kr. pr. time i 2021

Ønsker du at benytte kunstgræsbanen, eller har du brug for yderligere information om retningslinjer m.v., skal du kontakte:

Struer Energi Park
Morten Andersens Passage 7
7600 Struer

Tlf.: 9785 1967
E-mail: info@fritidscenterstruer.dk 

 

Kunstgræsbanen er etableret med tilskud fra:

Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne gennem LAG Struer-Holstebro:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Idrætshaller

Idrætshallerne Bremdal Aktivitetscenter, Hjerm Hallen, Langhøjhallen, Midtpunktet Thyholm. Struer Energi Park (Struer Hallerne, Struer Svømmehal), Toftum Hallen og Vejrum Fritidscenter er selvejende institutioner opført primært til brug for foreningsaktiviteter.

Henvendelse om leje rettes til de enkelte halbestyrelser. Struer Kommunes sekretariat kan oplyse nærmere. Kontakt Søren Sørensen, tlf.: 96 84 82 61.

Bremdal Aktivitetscenter
Drosselvej 1, Bremdal, 7600 Struer
Tlf. 97 84 10 88

Hjerm Hallen
Vestre Hovedgade 34 b, 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 90

Langhøjhallen
Bækvej 2, Asp, 7600 Struer
Tlf. 97 48 73 95

Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
7790 Thyolm
Tlf. 96 84 86 30

Struer Energi Park
Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer
Tlf. 97 85 19 67

Toftum Hallen
Chr. Gades Vej 30, Humlum, 7600 Struer
Tlf. 97 86 18 63

Vejrum Fritidscenter
Tingvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Tlf. 97 46 47 20

Herudover er der Limfjordshallen, som kan lejes ved henvendelse til Center for Kultur, Fritid og Lokalområder kfl@struer.dk.

Limfjordshallen
Drøwten 1, 7600 Struer
Tlf. 97 84 86 66

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00