Struer KommuneStruer - Lydens By

Procesbeskrivelse


Klik på billedet for download

Den overordnede organisering af helhedsplanen er et produkt af de indledende politiske drøftelser. Det har været vigtigt for byrådet og Børne- og Uddannelsesudvalget at sikre en stærk dialog med områdets interessenter, en gennemsigtig beslutningsstruktur og en klar forventningsafstemning om både indhold, udbytte og indflydelse i hele forløbet.

Projektmodellen er bygget op i tre faser:

Fase 1: Afklaring, som handler om de indledende dialoger med interessenterne om visioner, kvalitetsudviklingsbehov og udfordringer på området.

Fasen har to hovedformål: For det første, at skaffe fælles billeder af situationen i Struer Kommune og give mulighed for at lade sig inspirere af andres resultater og metoder. For det andet, at udarbejde en sikker økonomisk gennemlysning af hele området. Således at fremskaffe et datagrundlag med udgangspunkt i ressourceanvendelse og faglige resultater i Struer Kommune – også målt i forhold til andre kommuner. Denne fase strækker sig frem til marts 2019.

Fase 2: Kvalificering, som handler om - på baggrund af de situationsbilleder og nye indsigter, som arbejdet i fase 1 giver - at skabe klare billeder af interessenternes prioriteringer, så der kan udarbejdes politisk beslutningsgrundlag.

Børne- og uddannelsesudvalget arbejder med budget 2020 på møder i april, maj og juni. Helhedsplanen danner rammen for udvalgets drøftelser.

Fase 3: Beslutning, hvor der skal ske endelig afklaring af, hvilke beslutninger der skal tages for at lande Struer Kommunes indsats for 0-18 års området et bedre sted. Denne fase indeholder også en interessentkonference, hvis formål er at give sikre input inden den endelige beslutning i udvalget.

Modellen er bygget op omkring en systematisk vekselvirkning mellem det politiske udvalgs rammesætning, interessentkonferencerne som forum for vidensformidling, erfaringsudveksling og interessevaretagelse og de faglige og administrative medarbejderes produktion af data og oplæg. Hele projektmodellen følges af en styregruppe.

Høringsfasen er fra d. 14.06.19 til d. 28.06.19. Der vil blive udarbejdet en særlig skabelon til høringssvar vedrørende helhedsplanen.

Idébank

Har du et forslag til, hvordan vi kan hæve kvaliteten på 0-18 års området?
Via nedenstående Idébank har du mulighed for at bidrage med dit bud på, hvad du forstår ved kvalitet i mødet med børneområdet i Struer Kommune.

Indlevér dit forslag

Kontakt

Casper Sand
Faglig leder
96848218
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00