Struer KommuneStruer - Lydens By

Skal du med til fyraftensmøde d. 28. marts 2019?

Helhedsplanen på 0-18 års området

Struer Kommune har en vision om at børn og unge skal have den bedst mulige start på livet og forudsætningerne for et godt voksenliv som engagerende, vidende og aktive medborgere.

Vi skal løfte opgaven ved at samarbejde på tværs i lokalsamfundet mellem engagerede forældre, dedikerede ledere og medarbejdere, foreninger, fagfolk, erhvervsliv og mange andre aktører.

Sammen kan vi skabe høj kvalitet, trivsel og muligheder for vores børn og unge, og dermed også vise Struer Kommune frem som et attraktivt sted at bo og være familie.

Struer Byråd har med visionen for øje iværksat en gennemgang af den samlede indsats for børn og unge fra 0 til 18 år i Struer Kommune. Arbejdet skal resultere i en helhedsplan for området, som skal skærpe vores fokus på at løse velfærdsopgaven over for børn og unge så klogt og effektivt som muligt. 

Intentionen er, at der skal samles så mange ressourcer og kompetencer som muligt om det, der er vigtigst – nemlig vores børn og unge og deres muligheder for at lykkes i livet.

Ved at samle kræfterne om en fælles, tværgående indsats for at skabe sammenhæng kan vi indfri visionen og gøre Struer Kommune til det bedst mulige sted at vokse op for børn og unge.

I begyndelsen af 2019 starter arbejdet med helhedsplanen med en konference, hvor interessenter på 0-18 årsområdet er inviteret til at give deres input til planen.

Derefter følger to seminardage for ledere, fagpersoner og medarbejderrepræsentanter, henholdsvis et kvalitetsseminar og et råderumsseminar. Det handler dels om at drøfte, hvordan vi kan øge kvaliteten på 0-18 årsområdet og dels hvordan vi kan finde råderum til at prioritere de ønskede kvalitetsforbedringer. 

Interessentkonferencen og seminardagene skal danne et fælles fundament for det videre arbejde med helhedsplanen.

Kick-off for helhedsplanen

Forarbejdet til en helhedsplan for børn og unge i Struer Kommune blev sat i gang med en konference for forældre, fagfolk, de unge selv og mange andre interessenter på området.

Et godt stykke over 100 interessenter på børn- og ungeområdet har været samlet i Struer Energi Park til konference om den kommende helhedsplan for Struer Kommunes tilbud til de 0-18 årige.

 

 

Hvad er kvalitet for dig?

 

Kære deltager på Struer Kommunes kvalitets- og råderumsseminar

Først og fremmest: Tak for din deltagelse og tak for sidst! De to seminardage var to af de vigtigste aktiviteter i Struer Kommunes arbejde med en helhedsplan for 0-18 års-området og din deltagelse har været afgørende for at vi har et solidt grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen. 

Vi har læst alle forslagene til hvordan vi sammen øger kvaliteten for kommunens børn og unge og finder råderum til at finansiere forslagene. Det har været spændende læsning og vi vil gerne kvittere for gode, gennemarbejdede forslag, der gør det tydeligt for os, hvilke ønsker og gode idéer I har til at udvikle Struer Kommunes børn- og ungeområde. 

Forslagene skal nu kvalificeres og valideres, og rigtig mange af dem kommer til at indgå i den samlede helhedsplan, der skal fremlægges for vores politiske udvalg. Det arbejde tager vi sammen med vores samarbejdspartner BDO nu fat på. Det er vigtigt for os, at alle forslag, der skal indgå i helhedsplanen, bliver så gode som muligt og kommer så tæt på jeres hverdag som muligt. Derfor kan vi heller ikke afvise, at vi undervejs får brug for at tage fat i nogle af jer for at få hjælp til de helt fyldestgørende beskrivelser. Det er vores måde at sikre, at vi kommer så tæt på jeres hverdag og virkelighed som muligt.

Den 28. marts er alle velkomne til interessentkonference, hvor vi giver en uddybende tilbagemelding på seminardagene og en status på processen med arbejdet omkring udvikling af helhedsplanen. Derudover har du mulighed for at kommentere på den endelige helhedsplan i høringsfasen, som vi forventer kommer til at løbe efter sommerferien.

Du kan altid følge med i arbejdet omkring helhedsplanen på http://struer.dk/borger/helhedsplan-0-18-arige

Endnu engang: tak for dit bidrag til helhedsplanen!

 

Med venlig hilsen
Lotte Junker, Tine Hammer & Jeannette Enevoldsen
Styregruppen for Helhedsplanen på 0-18 års området

Idébank

Har du et forslag til, hvordan vi kan hæve kvaliteten på 0-18 års området?
Via nedenstående Idébank har du mulighed for at bidrage med dit bud på, hvad du forstår ved kvalitet i mødet med børneområdet i Struer Kommune.

Indlevér dit forslag

Kontakt

Casper Sand
Faglig leder
96848218
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00