Tilskud på fritidsområdet

Du har som forening mulighed for at søge forskellige former for tilskud hos Struer Kommune.

Struer Kommunes Kulturudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til aktiviteter.

Kommunens folkeoplysende foreninger, der har medlemmer under 25 år, kan søge om aktivitetstilskud, når følgende er overholdt:

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Struer Kommune og være godkendt efter reglerne i folkeoplysningsloven.
 • Medlemmerne skal være bosiddende i Struer Kommune.
 • Medlemmerne skal være under 25 år ved regnskabsårets afslutning – eller ved en nærmere aftalt fast opgørelsesdato.
 • Aktivitetstilskuddet skal indgå som en selvstændig post i regnskabet.
 • Foreningen skal kunne dokumentere, hvad hvert enkelt medlem har betalt i kontingent i regnskabsåret – medlemmer i kontingentrestance er ikke tilskudsberettigede.

Søg aktivitetstilskud 

Struer Kommunes Kulturudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til lokaler. 

Kommunens folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler. 

Der kan ydes tilskud til  

 • Egne lokaler og lejrpladser
 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikring vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, varme, lys, rengøring og eventuelt nødvendigt tilsyn
 • Lejede lokaler og lejrpladser
 • Det afholdte lejebeløb
 • Afholdte udgifter til almindelig vedligehold ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Søg lokaletilskud 

Struer Kommunes Kulturudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til leder- og instruktøruddannelse. 

Kommunens folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til at forbedre leder- og instruktørarbejdet. 

Der kan ydes tilskud til: 

 • Kursusafgift 
 • Særskilt forplejning 
 • Kursusmateriale 
 • Rejseudgifter  
 • Faktiske dokumenterede udgifter til instruktør eller lignende 

Der må dog ikke være tilskud fra anden side. 

Kommunen yder ikke tilskud til erhvervsmæssige kompetencegivende uddannelser, landsmøder, årsmøder, lederseminar, distriktsmøder, instruktørårsmøder, årligt tilbagevendende konferencer og lignende.

Søg tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Ved større projekter, som ikke er omfattet af de generelle puljemidler, kan du sende en ansøgning til Kulturudvalget om ekstraordinært tilskud.

Der kan eksempelvis ydes tilskud til:

Byggeri forbundet med klubhus
Etablering af nye anlæg
Forbedringer af faciliteter o.l.

Søg ekstraordinært tilskud

Der kan udover puljemidler søges tilskud til anlægsarbejder:  

 • Byggeri forbundet med klubhus 
 • Etablering af nye anlæg 
 • Forbedringer af faciliteter o.l. 

Send ansøgningen til Center for Kultur.

Der er ikke regler for eller ansøgningsskemaer til anlægstilskud.

OBS: Du skal have en godkendelse af Struer Kommune inden etablering eller anskaffelse.

Struer Kommune yder et etableringstilskud på 2.000 kr. til nye foreninger, der godkendes som folkeoplysende foreninger efter Folkeoplysningslovens regler.

Sådan ansøger du

 1. Udarbejd en ansøgning – der er ikke et ansøgningsskema.
 2. Send ansøgningen til Center for Kultur sammen med relevante bilag:
  - Referatet fra den stiftende generalforsamling
  - Oplysninger om den valgte bestyrelse
  - Godkendte vedtægter
Senest opdateret 19-04-2024
Søren Sørensen
Kultur- og fritidskonsulent
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)