Kultur- og Fritidspuljen

Ansøgninger behandles af Kulturudvalget.

I kan søge puljerne løbende. Vi behandler som udgangspunkt ansøgningen på det førstkommende Kulturudvalgsmøde.
I kan forvente en svartid på mellem 6-8 uger.

OBS: I må ikke begynde på aktiviteten, før ansøgningen er behandlet

Udvalget kan både give støtte i form af en underskudsgaranti og eller et direkte tilskud.

Se oversigt over politiske møder

Puljens størrelse er 150.000 kr.

Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, som medvirker til et alsidigt, udviklende og spændende kultur- og fritidsliv i Struer Kommune. Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Et tilskud skal bidrage til, at I kan igangsætte og gennemføre arrangementer, der uden tilskud ellers var vanskelige at realisere. En underskudsgaranti gives til arrangementer, der budgetmæssigt hænger sammen, men hvor arrangøren risikerer at løbe en stor budgetmæssig risiko.

Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper og øvrige aktører

 • Nye idéer eller tiltag på kultur- og fritidsområdet
 • Understøttelse af samarbejder på tværs
 • Enkeltstående arrangementer og aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet
 • Annoncering og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet
 • Arrangementer som har en høj brandingværdi eller forholder sig særligt til lyd
 • Etablering af mindre faciliteter og anlæg.

Der gives normalt ikke tilskud eller støtte til:

 • Etablering af større anlæg og faciliteter
 • Anskaffelse af rekvisitter medmindre de indgår i udviklingsprojekter
 • Kommercielle aktiviteter Aktiviteter, der allerede er i gang
 • Rejser, udflugter, ture m.m.
 • Forplejning og transport
Senest opdateret 19-04-2024
Søren Sørensen
Kultur- og fritidskonsulent
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)