Bevæg Dig For Livet-puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen i kommunen er etableret en pulje på op til 200.000 kr.
Puljen skal bakke op omkring Struer Kommunes og Bevæg Dig For Livets fælles vision for projektet og er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Tilskud tildeles som prioritet til initiativer, der henvender sig til Bevæg Dig For Livet-målgrupperne 'børn og unge', 'seniorer' samt 'borgere på kanten'.
For hver af målgrupperne sættes der fokus på indsatsområderne 'sundhed og bevægelse', 'fællesskaber og netværk' samt 'foreningsudvikling'.

Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører. Kommunen kan søge puljen i samarbejde med en eller flere foreninger.

Projekter, hvor flere aktører og fællesskaber samarbejder, tilgodeses.

Midlerne tænkes uddelt efter følgende kriterier:

  • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med formål, at få flere borgere gjort aktive, sætte fokus på bevægelse og inkludere målgruppen i et fællesskab.
  • At der afprøves nye formater eller initiativer, der gør, at ansøgeren kan favne grupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
  • At der opstartes initiativer eller tiltag, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
  • At midlerne bruges til konkrete udgifter (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.), som hænger sammen med Bevæg Dig For Livet initiativet/projektet.
  • I de projekter, som Bevæg Dig For Livet-puljen støtter, skal der fremgå en tydelig mulighed for et bæredygtigt projekt på længere sigt - i samarbejde med foreningslivet.
  • Der støttes ikke kommercielt, medmindre der ses en mulig bæredygtig, langsigtet effekt ud i foreningslivet.
Senest opdateret 19-04-2024
Luuise Ehlers
Fritidsvejleder
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)