Bevæg Dig For Livet i Struer Kommune

Vi har indgået et partnerskab med ’Bevæg Dig For Livet’ i form af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Projektets vision er, at Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. 75 procent af danskerne skal i 2025 dyrke idræt, og 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

I Struer Kommune har vi fokus på sundhed – vi ønsker at understøtte det gode, sunde og trygge liv i kommunen. Vi arbejder med sundhedsbegrebet ud fra den devise, at borgere skal have mest mulig indflydelse på eget liv, da det er med til at fremme trivslen. Fysisk- og mentalsundhed ser vi som to sider af samme sag, da de har en uomtvistelig indvirkning på hinanden. Derudover gør vi en stor indsats for at forebygge og arbejde med at fremme sundheden. Bevæg Dig For Livet spiller netop ind i denne sundhedsdagsorden.

Struer Kommunes overordnede målsætning er, at andelen af inaktive skal falde fra 21% til 18%, hvilket svarer til ca. 520 færre inaktive borgere i 2024. Derudover skal andelen, der dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden, stige fra 46% til 51%, hvilket svarer til ca. 2.200 flere i 2024.

Et partnerskab med DGI og DIF giver Struer Kommune mulighed for at trække på et stærkt fagligt netværk og inspiration til at skabe nye eller gentænke aktiviteter, som understøtter kommunens vision. Bevæg Dig For Livet kan være med til at samle kommunens indsatser under én paraply og på den måde skabe en fælles retning. Derudover kan partnerskabet være med til at åbne dørene for et stærkere tværkommunalt samarbejde på flere niveauer samt forstærke de igangværende indsatser.

Bevæg Dig For Livet-Puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen i kommunen er etableret en pulje, som støtter initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Få overblik over aktiviteter og tilbud i Struer Kommune

Tiltag i kommunen

 Afholdte aktiviteter

Senest opdateret 19-04-2024
Luuise Ehlers
Fritidsvejleder
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)