Struer KommuneStruer - Lydens By

Handleplan i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed hos elever

I Struer Kommune foreslås følgende model i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed. Undersøgelsen skal altid bero på en helhedsvurdering af elevens daglige arbejder og prøver.

0. klasse

Hvad 

Sprogvurdering fra Alinea for alle elever i starten af 0. klasse med henblik på at iværksætte en sprogstimulerende indsats for de elever, der har behov.

Hvem

Børnehaveklasseleder i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

1. klasse

Hvad

Ordlæseprøve 1 for alle elever i marts-april. Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder, bør tilbydes en målrettet indsats.

Hvem

Dansklæreren i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

2. klasse

Hvad

Sætningslæseprøve 1. for alle elever i marts-april Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder, bør tilbydes en målrettet indsats.

DVO – klassescreening (nonordsdiktat) i juni. Scores mellem 9-15 rigtige bør der afdækkes med en individuel DVO-test, hvis resultatet stemmer overens med det daglige præstationsniveau.

Mulighed for ligeledes at tage den i august/september i 3. klasse.

Hvem

Sætningslæseprøven tages af dansklæreren.

DVO-screening tages af dansklæreren i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

Den individuelle DVO-test tages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

3. klasse

Hvad

Ordlæseprøve 2 i marts-april.

Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder bør afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen.

Opfølgende undersøgelse af elever som var i risikozonen med DVO-testen i slutningen af 2. klasse/begyndelsen af 3. klasse.

Materialer til yderligere afdækning af elever i risikozonen kan være:

  • IL tekst og ord
  • IL-Mellem
  • Testbatteriet

Hvem

Ordlæseprøve 2 tages af dansklæreren.

Yderligere afdækning af elever i kategorien ”erkendelse” eller derunder foretages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder. Den individuelle DVO-test tages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

4. klasse

Hvad

ST3 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes, om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Sætningslæseprøve 2 i marts- april for alle elever. Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder, bør afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen.

Undervisningsministeriets Ordblindetest (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

Sætningslæseprøve 2 tages af dansklæreren. Yderligere afdækning af elever i kategorien ”erkendelse” eller derunder foretages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder. Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

5. klasse

Hvad

ST4 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Tekstlæseprøve 7 i marts-april. Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder, bør afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen.

Undervisningsministeriets Ordblindetest (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

Tekstlæseprøve 7 tages af dansklæreren. Yderligere afdækning af elever i kategorien ”erkendelse” eller derunder foretages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

6. klasse

Hvad

ST5 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Tekstlæseprøve 8 i marts-april for alle elever. Elever, der placerer sig i kategorien ”erkendelse” eller derunder, bør afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen.

Ordblindetesten (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Tekstlæseprøve 8 tages af dansklæreren. Yderligere afdækning af elever i kategorien ”erkendelse” eller derunder foretages af en læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

7. klasse

Hvad

ST6 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Dansklærer udvælger evt. i samarbejde med læsevejleder selv relevante læse- og staveprøver. Elever, der læser langsomt og usikkert, bør afdækkes yderligere.

Ordblindetesten (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

8. klasse

Hvad

ST7 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Dansklærer udvælger evt. i samarbejde med læsevejleder selv relevante læse- og staveprøver. Elever, der læser langsomt og usikkert, bør afdækkes yderligere.

Ordblindetesten (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

9. klasse 

Hvad

ST8 i august for alle elever.

For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip.

Dansklærer udvælger evt. i samarbejde med læsevejleder selv relevante læse- og staveprøver. Elever, der læser langsomt og usikkert, bør afdækkes yderligere.

Ordblindetesten (marts-juni). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

10. klasse

Hvad

ST 9 i august for alle elever. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, bør det afdækkes om vanskelighederne skyldes problemer med det fonematiske princip. Dansklærer udvælger evt. i samarbejde med læsevejleder selv relevante læse- og staveprøver. Ordblindetesten (må tages hele året). Anvendes ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Hvem

ST-prøven tages af dansklæreren. For elever, der placerer sig i C3 og nedefter, inddrages læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

Foretages af læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00