Struer KommuneStruer - Lydens By

Ordblindestrategi

Struer Kommune har en procedure der sikrer en hensigtsmæssig og ensartet praksis for elever i risiko for ordblindhed og elever med ordblindhed i kommunen. Proceduren kvalitetssikrer praksis og er løbende under udvikling i takt med, at nye erfaringer og tiltag viser behovet for at gøre tingene anderledes.
Ordblindeproceduren er udarbejdet med henblik på at styrke og udvikle indsatsen for elever i ordblindevanskeligheder på skolerne i Struer Kommune bl.a. gennem en tydelig fælles kommunal tilgang i forhold til forebyggende arbejde, tidlig opsporing, testning, indsatser, overgange og skole-hjemsamarbejdet. I Struer Kommune er alle indsatser for elever i ordblindevanskeligheder etableret decentralt.

Udvikling af proceduren skal sikre ensartethed på tværs af kommunens skoler ved at samle de bedste erfaringer fra praksis og den nyeste forskning på området. Derved sikres den enkelte elev den bedst mulige støtte i forhold til sine ordblindevanskeligheder.

Vision

Det er visionen, at elever i ordblindevanskeligheder udvikler funktionelle læse- og skrivekompetencer. Målet er, at den enkelte kommer så langt som muligt i den konventionelle læseudvikling. Læse- og skriveteknologier benyttes i det omfang, det er nødvendigt for den enkelte, så eleven med ordblindhed oplever at kunne deltage og tilegne sig alderssvarende viden i skolens forskellige fag, og ordblindheden ikke udgør en barriere.

Definition af ordblindhed

Ordblindhed eller dysleksi, er vedvarende og markante vanskeligheder med at læse og skrive. Det beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.
Forskningsbaseret viden viser, at konsekvenserne af ordblindhed kan reduceres gennem intensiv undervisning og med brug af it-baserede læse- og staveværktøjer. (National Reading Panel 2000)
I Danmark har omkring 7 % af befolkningen ordblindevanskeligheder (Nota), mens op til 16 % har store læse- eller stavevanskeligheder. (OECD 2013)

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00