Struer KommuneStruer - Lydens By
Fællespasning

Fællespasning i dagtilbud og SFO i Struer Kommune
Fællespasning defineres som de dage hvor dagtilbud og SFO med lavt fremmøde holder lukket og tilbyder fællespasning et andet sted.

Placeringen af en fællespasningsdag skal baseres på en vurdering af pasningsbehovet i den konkrete dagtilbud eller SFO på den pågældende dag. Struer Kommunes definition af ”lavt fremmøde” er de dage, hvor under 20 % af alle børnene i dagtilbud eller SFOen har behov for pasning. I dagtilbud med flere afdelinger (dagpleje, vuggestue og børnehave) beregnes "lavt fremmøde" udfra det samlede børnetal. 

På baggrund af erfaringer fra tidligere år har Struer Kommune vedtaget følgende dage med fællespasning:

 • Skolernes vinterferie 
 • Påsken 
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
 • Skolernes efterårsferie 
 • Mellem jul og nytår

På disse dage vil der blive arrangeret fællespasning i en dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO i Struer by eller Bremdal, såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet.

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle dagtilbud og SFO lukket og der arrangeres ikke fællespasning.

Hvis pasningsbehovet på den konkrete dag, på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger, er større end mindstekravet jf. kommunens kriterier for lavt fremmøde, kan fællespasningen ikke afholdes.

Forældrene vil i december måned modtage nærmere orientering om det kommende års fællespasningsdage, samt hvor den alternative pasning finder sted.

Den enkelte forældrebestyrelse/skolebestyrelse kan selv beslutte om de ønsker at være omfattet af aftalen om fællespasning eller om de ønsker at dagtilbuddet/SFOen skal holde åbent. 

Forældrebestyrelsens/skolebestyrelsens beslutning om fællespasning skal være gældende for mindst ét år og kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar. Beslutningen gælder for hele dagtilbuddet/SFOen og skal træffes inden udgangen af oktober måned, af hensyn til det kommende års ferieplanlægning. 

Ovenstående er godkendt at børne- og uddannelsesudvalget den 29. marts 2010.

 

Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fællespasning følgende dage i 2020: 

Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fællespasning følgende dage i 2021:

 • I skolernes vinterferie uge 7; torsdag og fredag (d. 18. og 19. februar)

 • I Påsken uge 13; mandag - onsdag (d. 29. - 31. marts)

 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag; fredag (d. 14. maj)

 • Skolernes sommerferie; uge 28, 29 og 30 (d. 12. - 30. juli)

 • I skolernes efterårsferie uge 42; torsdag og fredag (d. 21. og 22. oktober)

 • Mellem jul og nytår; uge 52 (d. 27. - 31. december)

Her kan du henvende dig

Casper Sand

Faglig leder for skoler

Mobil: 2248 1570

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00