Struer KommuneStruer - Lydens By
Priser og tilskud dagtilbud

Her kan du se hvad det koster at få passet dit barn i Struer Kommunes dagtilbud og SFO og hvad den kommunale frokostordning koster, samt læse om særlige ordninger, f.eks. dine muligheder for at søge om friplads og børnepasning uden for normal åbningstid. På et kalenderår betales der kun for 11 måneder (juli måned er betalingsfri).

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2021:

Dagpleje

48 timer pr. uge

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time 

2.738 kr.

1.803 kr.

    27 kr.

Vuggestue

Heldags

32 timer pr. uge

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time

3.764 kr.

2.815 kr.

2.527 kr.

      33 kr.

Børnehaver

Heldags

Formiddag *

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time

1.929 kr.

     965 kr.

1.310 kr.

      17 kr.

*formiddagspladser tilbydes kun i Vestbyens Dagtilbud og i Thyholm Dagtilbud

Deltidstilbud og kombinationsplads

Dagtilbudsreformen fra 2018 betyder, at Struer Kommune fra og med 2019 kan tilbyde deltidstilbud (se retningslinjer) og kombinationstilbud (se retningslinjer). Deltidstilbuddet er for dig, der er på forældre- eller barselsorlov, og har pasningsbehov til ældre søskende, og kombinationspladsen er et tilbud om børnepasning udenfor normal åbningstid grundet arbejde. 
Forældre på barsels- eller forældreorlov har ret til et deltidstilbud på 30 timer ugentligt i dagpleje, vuggestue og børnehave til ældre søskende i alderen 26 uger til 6 år. Tilbuddet gælder kun under afholdelse af barsels- eller forældreorlov. Forældre kan dog midlertidigt afbryde orlov uden at miste retten til deltidsplads, hvis blot afbrydelsen er under 5 ugers varighed.
Kombinationsplads er for enlige forældre og forældrepar med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid. Her kan du opnå ét timebaseret tilskud til aflønning af privat pasning. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der svarer til en kommunal dagtilbudsplads, og den fleksible pasning skal være på minimum 10 timer ugentligt. Opgørelsen af omfanget beregnes over en periode på 4 uger.

Månedlige takster i SFO gældende fra 1. januar 2021:

Morgen

Heldags

Eftermiddag

Førskolegruppe

Klub

  608 kr.

1.905 kr.

1.649 kr. 

1.905 kr.

1209 kr.

Frokostordning

Følgende børnehaver har valgt den kommunale frokostordning: Langhøj Dagtilbud, Bremdal Dagtilbud, Thyholm Dagtilbud, Humlum Dagtilbud, Østbyen Dagtilbud, Vestbyens Dagtilbud og Hjerm Dagtilbud (0-2 årige).

Frokostordningen koster 477 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri).

Der tilbydes gratis frokostordning til vuggestuebørnene.

Betaling

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje. Betalingen er forudbetalt og eftersom juli er betalingsfri, betaler du kun for 11 måneder om året. Det gælder også evt. frokostordning. 

Fripladstilskud

Friplads er en ordning, hvor du kan få tilskud til dine udgifter til institutionsplads – eller få dækket udgifterne helt.

Du kan søge om økonomisk friplads til dit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 563.800 kr. Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Hvis du er enlig forsøger, er din indtægtsgrænse 63.506 kr. højere. 

Du skal selv søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning

Søskenderabat

Familier med mere end et barn i dagtilbud kan få søskenderabat.
Der betales fuld pris for den dyreste plads (bruttodriftsudgiften). Søskendetilskud udgør 50 % af prisen for de øvrige pladser. Når der ydes økonomisk tilskud, beregnes søskendetilskud herefter.
Søskendetilskud ydes til det ældste barn, når der er søskende i samme pasningsmodul.

Her kan du henvende dig

Borgerservice

Smedegade 7
7600 Struer
Tlf: 96 84 84 93
borgerservice@struer.dk

Centerchef

Helle Vadt

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00