Struer KommuneStruer - Lydens By
Telte og transportale konstruktioner

Den 1. januar 2015 blev bygningsreglementet ændret og en ny certificeringsordning trådte samtidig i kraft, for opsætningen og brugen af transportable konstruktioner og telte. Certificeringsordningen er frivillig og indebærer, at et certificeret telt eller en transportable konstruktion kan opstilles, uden at der skal indhentes en byggetilladelse. For ejeren og brugeren (virksomhed, forening, m.m.) af telte og transportable konstruktioner betyder det, at der kan opnås en besparelse på både tid og penge.

Hvornår er der behov for en byggetilladelse?

 • Mindre telte og konstruktioner som ikke er omfattet af byggeloven, herunder campingtelte, friluftstelte, parasoller og lignende, kan opføres uden byggetilladelse.
 • Telte og transportable konstruktioner, som er omfattet af byggeloven, herunder scener til festivaller, mobile scener, tribuner, festtelte m.m., skal efterleve reglerne i bygningsreglementet 2010 kap. 3.2.1, 4.1 – 4.3 og 5. Det der er afgørende for, om teltet eller konstruktionen kan opstilles uden en byggetilladelse er dets størrelse og anvendelse. Se nærmere om dit telt eller konstruktion kan opstilles uden en byggetilladelse eller med en byggetilladelse.
 • For telte og transportable konstruktioner som opstilles det samme sted mere end 6 uger af gangen gælder, at der altid skal ansøge om en byggetilladelse inden opstillingen. Dette er også gældende selvom teltet eller konstruktionen er certificeret

Ved større arrangementer skal Beredskabet kontaktes for godkendelse og syn af brandsikkerheden. For yderligere information om, hvornår der skal søges om tilladelse ved beredskabet.

Certificering

Ved telte og transportable konstruktioner, som ikke må opstilles uden en byggetilladelse, er der mulighed for at anskaffe en certificering af pågældende telt eller konstruktion fra en akkrediteret virksomhed. I den periode hvor certificeringen er gyldig, kan det pågældende telt eller konstruktion opstilles uden en byggetilladelse, dog ikke samme sted 6 uger i træk.

I dette øjeblik er det kun Teknologisk institut, www.teknologisk.dk , der er akkrediteret til at lave disse certificeringer. Det vil være muligt, at følge med i hvilke andre virksomheder der fremover opnår akkreditering til at certificere telte og transportable konstruktioner på Den Danske Akkrediteringsfond, www.danak.dk.

Sagsbehandlingstid/servicemål

Modtager vi alle de nødvendige oplysninger i ansøgningen, straks-behandler vi sagen og en afgørelse kan forventes inden for 14 dage. Hvis ikke der modtages det nødvendige ansøgningsmateriale, må der forventes en længere sagsbehandlingstid, idet der skal indhentes supplerende oplysninger. Ved særlige teltkonstruktioner (typisk pga. størrelse eller langvarig opstilling) kan der også være tale om længere sagsbehandlingstid pga. f.eks. brandkrav, behov for dispensationer eller lignende.

Ansøg via Byg & Miljø

Ønsker du at opstille et telt og/eller en transportabel konstruktion, så skal du ansøge om tilladelse på ansøgningsportalen Byg og Miljø. 

 • Tast først din adresse ind 
 •  Herefter skal du vælge, hvilken type byggeri det drejer sig om – nybyggeri > Nybygning af andre konstruktioner. 
 •  Nu vil det blive synliggjort, hvilke materialer din byggeansøgning skal indeholde. 

Din byggeansøgning skal bl.a. indeholde:

 • Tegningsmateriale der viser teltet og/eller konstruktionens omfang og placering 
 • Tegningsmateriale der viser indretning og flugtveje 
 • Tegnings- og beskrivelsesmateriale der dokumenterer at teltet og/eller konstruktionen er udført og bliver forankret efter bestemmelserne i bygningsreglementet 2010 kap. 4.1 – 4.3 
 • Tegnings- og beskrivelsesmateriale der dokumenterer at teltet og/eller konstruktionen er udført efter bestemmelserne i bygningsreglementet 2010 kap. 5 

 

Særligt vedrørende betaling af byggesagsgebyr for midlertidige tilladelser/godkendelser

Ved tilladelse til musikfestivaler og andre lignende arrangementer er det muligt at ansøge om at få byggesagsgebyret betalt af Struer Kommune.

Der kan søges om maksimum 4.000,00 kr. pr. sag. Gebyret udbetales fra en pulje på 30.000,00 kr. pr. år efter først til mølle princippet.

Kriterier for at kunne få byggesagsgebyret betalt er:

 • at arrangementet kræver tilladelse eller godkendelse efter byggelovens bestemmelser.
 • at arrangementet og dermed godkendelsen/tilladelsen skal være midlertidig
 • at det hovedsageligt er frivillige fra det lokale foreningsliv, der forestår arbejdet i forbindelse med det aktuelle arrangement,
 • at overskuddet fra arrangementet går til foreningslivet i lokalsamfundet

Ansøgning kan ved ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk eller ved mail til teknisk@struer.dk mrkt. den aktuelle sag.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Byggekontoret

Østergade 13
7600 Struer

Telefon:
9684 8448

E-mail:
byggesagsbehandler@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00