Struer KommuneStruer - Lydens By
Nedrivning

Planlægger du at nedrive et byggeri, skal du være opmærksom på, at det kræver en nedrivningstilladelse.

Ansøgning

Du ansøger om nedrivningstilladelse via ansøgningsportalen www.bygogmiljø.dk.
I den forbindelse skal du sende en:

  • projektbeskrivelse, som beskriver, hvilket arbejder der er planlagt
  • situationsplan, der tydeligt angiver bygningen, som ønskes fjernet.

Ansøger en anden på dine vegne, er det nødvendigt, at vedkommende har en fuldmagt - enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet dokument, der vedhæftes ansøgningen.

Undtagelse

Efter bygningsreglementets § 47 stk. 1 må nedrivning af bebyggelse, der kræver byggetilladelse at opføre, ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunen.Nedrivning af bebyggelse, der kræver byggetilladelse at opføre, må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Dog kan ”Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse” efter § 47 stk. 2 nedrives uden tilladelse fra kommunen.

Nedrivning af disse bygninger kræver blot, at du indberetter nedrivningen til Bygnings- og boligregistret (BBR) - dette gør du via www.bygogmiljoe.dk. Her vælger du kategorien: Nedrivning, der ikke kræver tilladelse.

Museumsloven

Ifølge Museumslovens § 27 må nedrivningsarbejdet ikke påbegyndes inden 14 dage fra tilladelsesdatoen, da Struer Museum skal have mulighed for registrering (fotografering) af bygningen inden nedrivning.

Håndtering af affaldsmaterialer

I en nedrivningstilladelse bliver der stillet krav om at følge Arbejdsministeriets bekendtgørelser vedr. udførelse af nedrivning og håndtering af asbestmaterialer samt Struer kommunes regulativ for håndtering af affaldsmaterialer i forbindelse med nedrivning af bygninger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Nedrivning af fredede bygninger kræver en særlig tilladelse efter Fredningslovens § 11. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Struer Kommune er registreret på www.kulturarv.dk.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Byggekontoret

Østergade 13
7600 Struer

Telefon:
9684 8448

E-mail:
byggesagsbehandler@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00