Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Byggesagsgebyrer

Der opkræves et gebyr på baggrund af tidsforbrug. Det vil sige, at gebyret afspejler, hvor lang tid sagsbehandleren bruger på, at behandle din byggesag.

I Struer Kommune koster byggesagsbehandlingen 589 kr./time.

Du har indflydelse på sagsbehandlingstiden

Jo mere fyldestgørende og belyst materiale du sender ind med din byggeansøgning, desto større mulighed har byggesagsbehandleren for at sætte sig hurtigt ind i dit projekt. Er det så nødvendigt, at få projektet tegnet af en arkitekt, konstruktør eller lignende? – nej, men det er nødvendigt at ansøgningsmaterialet overholder de mindstekrav, som der fremgår her.

Der vil opkræves gebyr for følgende faser:

  • Sagsoprettelse og screening som blandt andet dækker over oprettelsen af sagen i fagsystemet, en screening af det tilsendte materiale, anmodning om manglende materiale og supplerende materiale.
  • Sagsbehandling som blandt andet dækker over selve sagsbehandlingen, partshøring(ved ansøgning om dispensation), udarbejdelse og forsendelse af afgørelse.
  • Efterbehandling som dækker over sagsbehandlingen efter afgørelsen er meddelt, såsom ibrugtagningstilladelse, tilsyn, færdigmelding, indberetning i BBR (Bygnings- og boligregistret), modtagelse og registrering af byggeskadeforsikring og teknisk dokumentation.

Opkrævning af to rater

Gebyret opkræves af to rater. Første rate af gebyret opkræves, når der er blevet meddelt en byggetilladelse eller godkendelse af anmeldelse. Den anden rate opkræves, når byggeriet lovligt tages i brug.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00