Struer KommuneStruer - Lydens By
Ansøg om byggetilladelse

Går du med planer om at bygge eller rive ned, så skal du ansøge eller orientere om dette. Ansøgningen skal sendes via den nye ansøgningsportal – Byg og Miljø

Byg og Miljø

På ansøgningsportalen Byg og Miljø vil du blive guidet gennem dit byggeforløb og bliver bedt om at sende de relevante dokumenter for lige netop dit byggeri. Det er ikke alt byggeri, der kræver tilladelse, men der kan ofte være lokalplaner eller servitutter, der har indflydelse på, hvad du må bygge.

For at kunne sagsbehandle din byggeansøgning hurtigt og effektivt, så er det vigtigt, at dit byggeprojekt er godt belyst i ansøgningsmaterialet. Derfor er det nødvendigt, at du udfylder alle de dokumentationskrav, som Byg og Miljø oplister, på baggrund af den valgte aktivitet/sagstype. Nedenfor kan du se nogle af disse krav, samt eksempler på tegningsmaterialet.

Tegningsmateriale

 • Projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt. 
 • Målsat situationsplan, hvor du angiver bygningens placering på grunden i forhold til skel.
 • Målsat plantegning, hvor udvendige mål fremgår og rummenes anvendelse er angivet.
 • Ved om- eller tilbygninger kræves der tegninger af forhold både før og efter tilbygning.
 • Facadetegninger, hvor bygningshøjden og taghældningen fremgår. 
 • Målsat snittegning, hvis der bygges i 1½ etage eller mere. 
 • Materialebeskrivelse. 

Andre dokumentationskrav

 • Dokumentation for valg af brandklasse
  • Såfremt en bygning er indplaceret i brandklasse 2-4, skal der indsendes en brandteknisk rapport over bygningen.
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse
  • Såfremt en bygning er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal der indsendes en statisk rapport over bygningen.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af
 • Ved nybyggeri af boliger skal der indsendes et tilbud på en byggeskadeforsikring eller en ansøgning om fritagelse fra samme.

Hvis dit byggeri ikke overholder gældende regler, så skal der ansøges om dispensation.

Ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag. 

Alt materialet skal vedhæftes byggeansøgningen på Byg & Miljø i et pdf-format.

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00