Struer KommuneStruer - Lydens By
Landsbyfornyelsespuljen

Hvad er Landsbypuljen?

Det er en pulje til landsbyfornyelse, der yder tilskud til bygningsejere.

Som led i regeringens vækstpakke blev den såkaldte Landsbypulje forlænget i perioden frem til 2020 med 55 mio. kr. årligt. Puljen blev forlænget med henblik på en styrkelse af indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne.

Struer Kommune har siden 2010 fået midler fra de statslige puljer til landsbyforskønnelse (først i form af Indsatspuljen og siden Landsbypuljen). Midlerne har været anvendt til nedrivning af nedslidte boliger – i nogle tilfælde med forudgående opkøb – samt til enkelte istandsættelses- og oprydningssager. Indsatsen har primært været koncentreret i landsbyerne.

Hvem kan ansøge om støtte fra Landsbypuljen?

Puljen omfatter alle byer med færre end 3.000 indbyggere såvel som bygninger på landet, dvs. alle byer i Struer Kommune undtagen Struer by.

De anvendte kriterier omfatter dermed:

 • Tomme boliger i det åbne land og byer med under 3.000 indbyggere
 • Boliger med behov for istandsættelse i det åbne land og byer med under 3.000 indbyggere
 • Tomme erhvervsejendomme i byer med under 3.000 indbyggere
 • Ejendomspriser og ejendomsvurderinger
 • Indkomstforhold
 • Kommunens omfang af yderområder

Hvilken slags aktiviteter er støtteberettigede?

 • Istandsættelse af nedslidte boliger
 • Nedrivning af nedslidte boliger
 • Nedrivning af private, nedlagte erhvervsbygninger (i landsbyer)
 • Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger med kombineret erhverv og beboelse
 • Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
 • Istandsættelse af forsamlingshuse
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme mhbp nedrivning eller istandsættelse
 • Udgifter forbundet med kondemnable boliger
 • Indretning af private udlejningsboliger i overflødiggjorte offentlige bygninger
 • Indretning af byrum i forbindelse med bygningsfornyelse

De samlede støtteberettigede ombygningsudgifter

 • Håndværkerudgifter
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørsbistand
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser
 • Udgifter til førregistrering
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts og vedligeholdelsesplan
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering)

Landsbypulje ansøgning:

Ansøg her

Ansøgningen sendes på mail til teknisk@struer.dk.

  

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00