Struer KommuneStruer - Lydens By
Garage, carport og udhus

Det kræver en byggetilladelse, hvis du:

  • skal lave en tilbygning i forbindelse med din garage, carport eller udhus
  • skal opføre en ny sekundær bygning – eksempelvi garage, carport, udhus, drivhus, overdækkede terrasse og hønsehus.

Ansøgning

Du ansøger om byggetilladelse via ansøgningsportalen www.bygogmiljoe.dk.

Undtagelse

Der er dog nogle undtagelser fra bestemmelsen i Bygningsreglementet.
Følgende typer af byggearbejde skal overholde Bygningsreglementet, men kan opføres uden en byggetilladelse:

  • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m2.

    OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på grunden, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse.
    Det er derfor ikke den enkelte bygning, der højst må have et samlet areal på 50 m2, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse, der er opført på grunden.
  • Ombygninger af garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Opførsel af bygningen skal dog forsat registreres hos Struer Kommune, derfor skal du meddele dette via www.bygogmiljoe.dk. Her vælger du kategorien: Garage, carporte under 50 m2, hvor byggeretten er overholdt.

Eksempel 1 – Opførelsen kræver ikke byggetilladelse.
På en grund er der opført en garage på 25 m2. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus. Det samlede areal af sekundære bebyggelse på grunden må maksimalt være 50 m2. Ejeren af ejendommen kan derfor opføre et udhus på maksimalt 25 m2, uden at det kræver tilladelse fra kommunen.

Eksempel 2 – Opførelsen kræver byggetilladelse.
På en grund er der opført en garage på 30 m2. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et redskabsskur på 25 m2. Det samlede areal af sekundære bebyggelse overstiger 50 m2. Opførelsen kræver dermed byggetilladelse.

Eksempel 3 – Opførelsen kræver byggetilladelse, da byggeretten ikke er overholdt.
På en grund er der opført en garage 1,5 m fra skel. Garagens længste side mod skel er 8 m. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus, der placeres 2 m fra nabo skel. Da den samlede længde af samtlige bygninger på grunden maksimalt må udgøre 12 m i skel, må udhuset længste side mod skel maksimalt være 6 m. Hvis den samlede længde af garagen og udhuset mod skel overstiger 12 m, vil betingelserne ikke være opfyldt, og der vil derfor skulle ansøges om byggetilladelse til opførelse af bebyggelse, der ikke overholder byggeretten. Alternativt kan udhuset placeres længere fra skel end 2,5 m.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Byggekontoret

Østergade 13
7600 Struer

Telefon:
9684 8448

E-mail:
byggesagsbehandler@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00