Struer KommuneStruer - Lydens By
Byggeri i landzonen

Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, samt at varetage landskabelige interesser. Som hovedregel kræves der en landzonetilladelse fra kommunen, hvis man ønsker at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer.

Men der er en række undtagelser 

Mindre byggerier kan opføres uden landzonetilladelse. Det gælder f.eks.:

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m², når disse opføres i tilknytning til beboelsen 
  • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoareal ikke overstiger 500 m²
  • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet 

 Ligeledes kan overflødiggjorte bygninger i en lang række tilfælde tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, lager og kontorformål, mindre butikker samt bolig uden en landzonetilladelse.

Kontakt kommunen og spørg til lovgivning og muligheder. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00