Struer KommuneStruer - Lydens By
Bygningsforbedring i Struer Kommune

Struer Kommune har i 2001 nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget yder økonomisk støtte til private ejerboliger og forsamlingshuse i forbindelse med bygningsbevarende arbejder.

Bygningsforbedring er en støtteordning for boliger opført før 1950, som er væsentligt nedslidte. Formålet er at værne om den historiske bygningsmasse, ved at yde støtte til istandsættelse af ældre huse på en måde, der enten sikrer eller øger husets bevaringsværdi.

Kriterier for tildeling af støtte

Bygninger, som kan modtage støtte, er udpeget i en bevarende lokalplan for gl. Struer Kommune - lokalplan nr. 234 og bevaringsværdige bygninger på Thyholm er udpeget ved registrering i sommeren 2009. En bevarende lokalplan for denne del af kommunen er under udarbejdelse. Bevaringsværdier for den enkelte bygning kan ses her. 

Støtte gives på baggrund af konkrete ansøgninger. Bygningsforbedringsudvalget kan yde tilskud til udvendige istandsættelsesarbejder på fredede og bevaringsværdige beboelsesbygninger med bevaringsværdi 1-4 og forsamlingshuse i hele kommunen. Der ydes kun tilskud til arbejder, der sikrer eller øger bygningers bevaringsværdi og bidrager positivt til byrummets karakter.

Der gives ikke tilskud til arbejder, som udføres som egenarbejder.

I forbindelse med ansøgningen skal der forelægge to tilbud på de samme arbejder. 

Arbejderne må ikke påbegyndes, før udvalget har meddelt tilsagn om støtte.

Støttesatsen

Støtten til bygningsforbedringer kan maksimalt udgøre 33 % af de støtteberettigede udgifter inkl. moms. Støtteordningen administreres at Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgning

Bygningsforbedringsudvalget annoncerer på Struer Kommunes hjemmeside og i Ugeavisen, når der kan ansøges om støtte til bygningsforbedringer. Dette sker ca. en måned, før der afholdes møde i Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arbejderne, som ønskes udført. Herunder skal det indgå, hvordan arbejderne forholder sig til bygningens originalitet samt hvilke materialer, som anvendes. Herudover skal der vedhæftes to tilbud på istandsættelsesarbejdet i ansøgningen.  

Ansøgningsskema til bygningsforbedringer: Ansøgningsskema (PDF).

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00