Struer KommuneStruer - Lydens By
Boligindskudslån

Lån til betaling af beboerindskud i almennyttige boliger

Lån til betaling af beboerindskud kan efter ansøgning ydes til lejligheder i almennyttige boligforeninger. Ansøgning skal altid indgives til den kommune, hvor boligen er beliggende.

Der skelnes mellem to typer af beboerindskudslån:

  1. Pligtlån som kommunen efter loven har pligt til at yde, såfremt ansøger opfylder betingelserne for at blive bevilget lånet. Pligtlån er rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter der tilskrives herefter renter med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld. Lånet skal afvikles over en periode på højst 5 år. Ved fraflytning af lejemålet forfalder hele pligtlånet til betaling straks, og der tilskrives renter med 4,5 %.
     
  2. Kautionslån (garanti for lån til beboerindskud) som kommunen kan yde, såfremt ansøger opfylder betingelserne for at blive bevilget lånet. Ansøger skal optage lånet i sin bank og afvikle lånet på bankens betingelser over en periode på maks. 3 år. Struer Kommune kautionerer (garanterer) for lånet.

 Det afgørende for, om der er tale om et pligtlån eller et kautionslån, er, om boligen, der søges til, er ibrugtaget første gang før eller efter 1. april 1964. Er første ibrugtagning sket før 1. april 1964, kan der bevilges kautionslån, er første ibrugtagning sket efter 1. april 1964, kan der bevilges pligtlån.

Generelle betingelser for bevilling af lån: 

  • Ansøger må ikke have en uafviklet restgæld på et tidligere bevilget beboerindskudslån – hverken i Struer eller andre kommuner.
  • Husstandens samlede indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag må ikke overstige 246.002 kr. (2019) pr. år. Er der børn i husstanden, forhøjes dette beløb med 43.200 kr. (2019) pr. barn op til 4 børn.
  • Hvis det vurderes, at ansøger selv er i stand til at betale beboerindskuddet, kan ansøgningen afslås – eller lånet kan ydes delvist til kun at dække en del af beboerindskuddet.
  • Vurderes det, at ansøger i forvejen bor i en tilfredsstillende, tilsvarende bolig indenfor samme byområde, kan lån afslås. 

Hvis du har brug for råd eller vejledning, kan du kontakte Borgerservice i Infocenter Struer på tlf. 96 84 84 84 eller på mail borgerservice@struer.dk

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00