Struer KommuneStruer - Lydens By
Særlige botilbud

Struer Kommmune kan tilbyde ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

De fleste af Struer Kommunes boliger til handicappede er oprettet efter Lov om almene boliger, hvilket betyder at den enkelte beboer bor til leje, modtager en lejekontrakt og har rettigheder fastsat efter Boligministeriets lovgivning. 

Handicap og psykiatriens Visitationsudvalg har kompetence til visitering af tilbud til mennesker med handicap/psykisk lidelse herunder boligtilbud. 

Kommunen tager i visitationen hensyn til beboersammensætning, herunder beboernes funktionsevne, alder og behov for hjælp. Ligeledes kan de fysisk rammer spille en rolle i visitationen.

Struer Kommune har følgende botilbud til voksne personer med psykisk lidelse

Struer Kommune har følgende botilbud til voksne personer med udviklingshandicap

Støtten er en individuel tildelt ydelse og varierer i takt med ændringer i beboersammensætningen eller den enkelte beboers behov for hjælp, omsorg eller pleje intensiveres. 

Henvendelse og rekvirering af ansøgningsskema kan ske telefonisk til Handicap og psykiatriafdelingen, på telefon 9684 8333.

Her kan du henvende dig

Handicap, Social og Psykiatri

9684 8333

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00