Uenighed mellem lejer og udlejer

Hvis du bliver uenig med din lejer eller udlejer, kan du klage til huslejenævnet eller beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Huslejenævnet behandler sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme.