BBR-oplysninger

BBR-oplysninger handler om dit hus. Her står alle oplysninger om de enkelte ejendomme.

I BBR (Bygnings- og Boligregistret) registreres mange oplysninger om hver enkelt bygning, f.eks. hvor den ligger, hvad den bruges til, dens størrelse og alder samt hvordan den opvarmes.

Som ejer har du ansvar for, at BBR-oplysningerne er korrekte.

 

BBR meddelelsen

De oplysninger, BBR har om bygningen, står på BBR-meddelelsen, som du kan finde her.
Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer selv være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at BBR-oplysningerne er korrekte.

Rettelser til BBR

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, har du mulighed for selv at rette dem i Bygnings- og Boligregistrets selvbetjeningsløsning. I BBR-systemet er der også udførlige vejledninger, hvis du har brug for hjælp.

Kan du af en eller anden grund ikke udføre dine BBR-rettelser gennem ovenstående selvbetjeningsløsning selv, kan du skrive til Plan & Miljø på bbr@struer.dk

I mailen skal du oplyse de BBR-oplysninger, der skal rettes. En mail frem for et telefonopkald gør det lettere og hurtigere for os at hjælpe dig.

Lovliggørelse

Hvis din BBR-meddelelse ikke passer med det, der faktisk er på din grund,  måske fordi du har opført eller udvidet bygninger uden at søge om byggetilladelse, skal du sørge for, at det bliver lovliggjort.

En lovliggørelsessag er det samme som en byggesag – derfor skal du sende informationer og tegninger, der beskriver det, der er opført, så det kan danne baggrund for sagsbehandlingen.

Du kan læse mere om ansøgning om byggetilladelse her 

På baggrund af ansøgningen, kan vi afgøre, hvorvidt byggeriet kan lovliggøres med en tilladelse, eller om det fysisk skal lovliggøres – det vil sige, at byggeriet skal flyttes, nedrives, tilpasses eller lignende.

Hvordan påvirker BBR min ejendomsvurdering?

En række BBR-oplysninger om din bolig bruges i den nye ejendomsvurdering.
Det drejer sig blandt andet om:

  • Opførelsesår og om- eller tilbygningsår
  • Ydervægsmateriale og tagdækningsmateriale
  • Varmeinstallation og opvarmningsmiddel
  • Antallet af badeværelser og toiletter
  • Boligareal


Du kan læse mere om de BBR-oplysninger, der bruges i ejendomsvurderingen på Vurderingsportalen.dk.

Vil du læse mere om BBR

www.bbr.dk kan du læse mere og få svar på de ofte stillede spørgsmål.