Underretning som borger/samarbejdspartner

Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du kan underrette anonymt.

Vil du underrette som borger?

Hvis du ønsker at sende en underretning til Struer Kommune, kan du gøre det via disse to link:

Underret om børn/unge - anonym

Underret om børn/unge - ikke anonym

Du får som underretter en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse indenfor 6 dage.

Vil du underrette som samarbejdspartner?

Hvis du ønsker at sende en underretning til Struer Kommune som samarbejdspartner, kan du gøre det via denne sikker mail: 

Underretning@struer.dk

Denne mail kan kun benyttes hvis du er samarbejdspartner til Struer Kommune. 

Du får som underretter en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse indenfor 6 dage.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)