Ung Autisme Gruppe

Forløb til unge med autisme og deres forældre

Hvem kan deltage?

Du er i alderen 13-17 år og du har en autismediagnose. Dine forældre skal også deltage. I skal være bosat i Struer Kommune.  I skal være motiverede for at lære mere om autismens indvirkning på livet og på mestring af livet med autisme.

Hvad går det ud på?

Den første gang får I udleveret materiale til forløbet. Vi kommer ind på udvalgte centrale emner, der er relateret til at leve med en autismediagnose, men I må også gerne selv komme med ideer.

 Du vil møde andre unge, der også har en autismediagnose

  • Du kan blive klogere på din egen diagnose, og hvordan du kan håndtere hverdagen
  • Vi vil snakke om, hvordan du kan få et godt ungdomsliv med autisme

 Forældre vil møde andre forældre, der er i en lignende situation, samt blive klogere på jeres børns diagnoser og få redskaber til at hjælpe jeres unge mennesker i hverdagen.

Hvordan ser forløbet ud?

Forløbet er på 4 moduler, der strækker sig over 14 uger. Vi har fælles opstart, afslutning og booster.

Fælles opstartsmøde med forældre og unge. Tema: Velkomst og autisme generelt

Modul 1

Tema: Energiforvaltning og styrker

Uge 1: Forældre mødes kl.15-17, hjemmeøvelser forberedes

Uge 2: De unge mødes kl.13-15, hjemmeøvelser sættes i gang

Uge 3: Hjemmeøvelser praktiseres

Modul 2

Tema: Hjernens funktioner og autisme

Uge 1: Forældre mødes kl.15-17, hjemmeøvelser forberedes

Uge 2: De unge mødes kl.13-15, hjemmeøvelser sættes i gang

Uge 3: Hjemmeøvelser praktiseres

Modul 3

Tema: Sanser og detaljefokus

Uge 1: Forældre mødes kl.15-17, hjemmeøvelser forberedes

Uge 2: De unge mødes kl.13-15, hjemmeøvelser sættes i gang

Uge 3: Hjemmeøvelser praktiseres

Modul 4

Tema: Det sociale liv

Uge 1: Forældre mødes kl.15-17, hjemmeøvelser forberedes

Uge 2: De unge mødes kl.13-15, hjemmeøvelser sættes i gang

Uge 3: Hjemmeøvelser praktiseres

Fælles afslutningsmøde med forældre og unge. Tema: Evaluering og fremtid

Fælles booster efter 3 måneder med forældre og unge. Tema: Siden sidst

Hvem er vi?

Mette Hylleberg Olesen: Jeg er familiebehandler i Center for børn og unge. Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut (MPF) og jeg har arbejdet med mennesker med autismediagnoser siden 2006.

Helene Weis Hald: Jeg er familiebehandler i Center for børn og unge. Jeg er uddannet socialpædagog og jeg har arbejdet med børn, unge og forældre siden 1992.

Praktisk information

Ung Autisme Gruppe er et åbent og gratis tilbud. Der er plads til 6 unge og deres forældre i en gruppe. Vi mødes om mandag eftermiddag.

Stedet er Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15 i Struer. Vi mødes i et lokale der hedder Marilyn Anne, som ligger i bygning B.

Ansøgningsfrist

Vi starter nye grupper op to gange årligt. Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. 

  • Ansøgningsfrist til efterårsholdet er mandag i uge 32
  • Ansøgningsfrist til forårsholdet er mandag i uge 2

 Når datoen for ansøgningsfristen er overskredet, vil vi indkalde til en forsamtale.

Hvad er en forsamtale?

Det er en samtale, hvor vi møder dig og dine forældre og du møder os.

Der er nogle spørgsmål, som vi gerne vil have svar på for at kunne give dig den bedste oplevelse. Det kan for eksempel være, at vi spørger ind til dine interesser.

Er der mange ansøgere til ”Ung Autisme Gruppen” matcher vi også jer sammen på bedst mulige måde, men det kan også betyde, at du må vente med at komme på holdet til næste runde.

Har du brug for mere information?

Vil du høre mere om gruppen, så kontakt Mette Hylleberg Olesen på 20 80 91 68

 

Ansøgningsskema til "Ung Autisme Gruppe"

Den unge udfylder

Angiv din fødselsdato og år

Navn på den unge

Angiv venligst din adresse

Angiv venligst mobilnummer til den unge

Angiv venligst e-mail på kontaktperson

Har du en autisme diagnose - ja eller nej *

Har du en autisme diagnose - ja eller nej

Hvis ja hvilken autisme diagnose?

Har du andre diagnoser

Har du andre diagnoser

Hvis du har andre diagnoser - skriv hvilke

Hvornår er du diagnosticeret med autisme?

Hvor går du i skole?

Forældre udfylder

Hvem har forældremyndighed? *

Hvem har forældremyndighed?

Skriv mors fødselsdato og år

Skriv mors navn

Skriv mors adresse

Skriv mors telefonnummer

Skriv venligst mors e-mail

Skriv fars fødselsdato og år

Skriv fars navn

Skriv fars adresse

Skriv fars telefonnummer

Skriv venligst fars e-mail

Er der diagnoser hos forældre eller søskende? *

Er der diagnoser hos forældre eller søskende - kryds af i ja eller nej?

Hvis der er diagnoser hos andre i familien - hvilke og hos hvem?

Hvem skal kontaktes af os? *

Hvem skal kontaktes af os - sæt kryds?

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)