Mind My Mind

Hvad er Mind My Mind?

Det er et tilbud om tidlig psykologisk hjælp til børn og unge mellem 6 og 16 år med tegn på depression eller adfærdsvanskeligheder. Så er du bekymret for, om dit barn mistrives og har tegn på depression og/eller adfærdsvanskeligheder?

Så kan et tilbud om Mind My Mind være relevant for dig og dit barn. Tilbuddet er rettet mod lettere vanskeligheder, og dit barn må ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen. Forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.

Er dit barn i målgruppen?

Hvis det vurderes, at dit barn er i målgruppen for et forløb, skal du som forælder være indstillet på, at du helt eller delvist skal deltage i forløbet, som strækker sig over 13 træningsgange og varer ca. 1 time pr. gang. Det er vigtigt, at du, evt. den anden forælder og dit barn afser tid til at deltage i træningen og ikke mindst til at lave hjemmearbejde mellem træningsgangene. Husk, at hvis dit barn har adfærdsvanskeligheder, vil det primært være dig og evt. den anden forælder, der modtager forældretræning eventuelt suppleret med træning af dit barn.

Dit barns skole vil efter aftale med både dig og dit barn i et vist omfang blive inddraget i forløbet for at sikre videndeling og mest muligt udbytte af træningen.

Træningen foregår i Velfærdshuset på Peter Bangs Vej 15 i Struer.

Ansøgningsskema til Mind My Mind

Information om barnet

Skriv evt. telefonnummer på barnet

Skriv evt. e-mail på barnet

Forældremyndighed *

Information om forældre

Kontaktforældre

Angiv kontaktforældre *

Kryds af hvem vi skal sende materiale til?

Ja, jeg giver tilladelse til at mine data må lagres og behandles

For at sikre det bedst mulige udbytte af forløbet i Mind My Mind vil der typisk afholdes 1-3 møder med skolen med det formål at sikre formidling og deling af relevant viden mellem skole, hjem og træner. I forbindelse med forløbet i Mind My Mind afgives samtykke til, at informationer må deles mellem PPR og skolen.

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)