Tilbud til børn, unge og familier

Børn, unge og familier med udfordringer kan tilbydes gruppeforløb, hvor der ydes støtte og hjælp. Få overblik over mulighederne her.

  Tilbud og støtte

Anonym rådgivning for unge i samarbejde med Holstebro Krisecenter, tlf: 9354 3212.

Her kan du som ung i alderen 14-17 år få gratis hjælp og støtte, uanset om det drejer sig om fysisk, psykisk eller seksuel vold.

Rådgivningen er anonym, det vil sige, at du ikke behøver fortælle, hvem du er, når du ringer til rådgivningen.

'Mind My Mind' er et tilbud om tidlig psykologisk hjælp til børn og unge mellem 6 og 16 år med tegn på depression eller adfærdsvanskeligheder.

Læs mere om Mind My Mind

Hvad er Invest In Play?

Forældrekurset ”Invest In Play” er et gratis tilbud til forældre med børn i alderen 2-12 år som ønsker det bedste for deres børn, men hvor der til tider kan være en del konflikter, og hvor forældrene oplever at de kommer til at skælde for meget ud eller som ønsker redskaber til det at være forælder.

Børn har det bedst, når de trives, men for nogle børn kræver det mere støtte hjemmefra for at være bedre i stand til at lege selv, have færre konflikter og fungere godt sammen med andre børn og voksne. Som forældre kan det være svært helt at vide, hvordan man bedst støtter og hjælper sit barn godt på vej. Tilbuddet er til alle – både forældrepar og enlige – og til både danske familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk (der kan tilbydes tolk). Er du enlig, er det en fordel at tage én med, som kan støtte dig i jeres familieforandring (f.eks. mor, far, veninde eller lignende).

Hvordan ser forløbet ud?

På forældrekurserne mødes 10-14 forældre – 2½ timer pr gang – ca. 14-16 gange. Formålet med forældrekurset er at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre, så børnene kommer til at fungere bedre socialt og får mulighed for at lære bedre og begå sig blandt familien og andre.

Gruppen har to gruppeledere, som har stor erfaring i at arbejde med børn og familier.

Udgangspunktet er, at du kender dit barn bedst - og at det er dig, der bedst kan hjælpe barnet på vej.

I gruppen udvikles principper for opdragelse gennem diskussion ud fra egne erfaringer, videoeksempler og øvelser. I får værktøjer til at støtte jeres barn, og til at være sammen med jeres barn på en positiv måde.

Der er tale om et intensivt forløb med ugentlige hjemmeopgaver og telefonopkald fra gruppelederne. 

Du vil få redskaber til:

  • At skabe læring gennem leg med barnet
  • At anerkende, rose og opmuntre barnet
  • At belønne og fokusere på barnets positive adfærd
  • At sætte grænser og håndtere konflikter  

Er du interesseret, så kontakt gruppelederne: 

Telefoni: 2421 2429 eller E-mail: iip@struer.dk

Inden opstart bliver der aftalt møde med 1-2 gruppeledere, som fortæller mere om kurset. Vi vil også høre om jeres forventninger og problemer.

Tilbud hos Struer Frivilligcenter

Ansøgningsskema til Angstforløb

Information om barnet

Information om forældre

Er forældrene samboende? *

Barnets trivsel

Er barnet stillet en psykiatrisk diagnose? *

Hvordan kommer det til udtryk i hverdagen?

Nuværende støtte?

Modtager barnet nogen form for støtte eller behandling for psykiske problemer? *
Samtykkeerklæring ved deltagelse i angst gruppeforløb, Struer Kommune *

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)