Nordstjernen

Specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Nordstjernen er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, eller multipel funktionsnedsættelse.