Børn med handicap

Her kan du få et overblik over, hvordan børn med handicap kan hjælpes på vej i Struer Kommune.

Hvis du forsørger et barn under 18 år, har du mulighed for at få hjælp til dine merudgifter til forsørgelsen, hvis barnet har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • en indgribende kronisk lidelse
  • en indgribende langvarig lidelse

En indgribende kronisk lidelse er en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som normalt varer flere år.

En indgribende langvarig lidelse er normalt en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som skønnes at vare mindst et år.

Vi har mulighed for at tilbyde kontakt til Familievejleder og Autismekonsulent i forbindelse med jeres barns handicap.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse i Center for Børn og Unge.

   

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)