Uddannelser for unge

Få overblik over ungdomsuddannelserne i Struer Kommune.

Struer har flere lokale ungdomsuddannelser:
 

Struer Statsgymnasium har egen kostskole og tilbyder følgende uddannelser:

 • Studentereksamen (STX)
 • HF-eksamen
 • HHX - Højere Handelsskoleeksamen
 • HTX – Teknisk Gymnasium
 • HG - Handelsskolens grundkursus
 • IB - International linje (International Baccalaureate Diploma)
 • 10. klasse
 • Struer Statsgymnasium samarbejder med Bang & Olufsen om en særlig Science Class - en naturvidenskabelig studieretning.

Struer Fri Fagskole tilbyder afklaring og klargøring til videreuddannelse gennem praksisorienteret undervisning samt en helhedsorienteret fokus på den enkelte elev. 

Erhvervsfag:
o    Care
o    Gastronomi og event
o    Håndværk
o    Grafik og dekoration
o    Game Design

VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Uddannelsescenter Holstebro tilbyder en bred vifte af uddannelser og kurser

Social- og sundhedshjælper- og assistentelever

Vi ansætter social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever med start på uddannelsen til februar og august, og du vil med din ansættelse være garanteret et helt uddannelsesforløb med både skoleforløb og praktikperioder.

Du garanteres et praktiksted i Struer Kommune under din uddannelse. Opslag om elevstillinger vil du kunne finde på på jobsiden her på hjemmesiden. Du kan læse om uddannelsens opbygning på SOSU skolens hjemmeside.

Går du i skole i Holstebro, Lemvig og Struer kommune kan du få vejledning om din ungdomsuddannelse hos Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse.

§ 5 i lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Struer Kommune stiller uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever i 8.-10. klasse på folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Alle elever vil gentagne gange møde deres lokale uddannelsesvejleder i undervisningen på skolen.  

Eleverne vil gennem afpassede oplæg og øvelser blive grundigt orienteret om uddannelsesparathed, uddannelsesveje og karrierelæring, valg af ungdomsuddannelse, herunder uddannelsessystemets opbygning og muligheder samt arbejdsmarkedets indretning og fremtidige kompetencebehov.  

Alle elever i 8. klasse deltager i introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne og får mulighed for frivillig brobygning i 9. klasse. Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelse.  

Uddannelsesvejleder deltager endvidere på forældremøder og kan deltage i skole/hjem-samtaler efter ønske fra elev, forældre, skole eller uddannelsesvejleder. Alle elever og forældre kan tage kontakt til uddannelsesvejleder og få individuel vejledning om uddannelsesparathed, uddannelsesplan, adgangskrav og tilmelding til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsesvejledningen har sammen med skolens indsats særlig fokus på elever, der endnu ikke har opnået uddannelsesparathed til ønsket uddannelse eller som endnu ikke er afklaret til at foretage valg af ungdomsuddannelse.

Vejlednings- og skoleindsatsen i Struer Kommune sker i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og det omkringliggende samfund, således at vejlednings- og undervisningsaktiviteter kan kædes sammen og integreres i skoleundervisningens fag og emner.

Søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Jf. lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år

I 2024 er søgningen til uddannelser og aktiviteter med 1. prioritet følgende:

 • Erhvervsuddannelser                                  24,1 %
  (EUD og EUX)   
 • Gymnasiale uddannelser                            71,2 %
  (HHX, HHX, STX, HF og IB)
 • Forberedende grunduddannelse                 1,8 %
  (FGU)   
 • Øvrige                                                          2,9 %
  (ophold i udland, arbejde, høj- og frie fagskoler og anden opfyldelse af aktivpligten)

 

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)