SSP

Et samarbejde mellem Skolen, det Sociale område og Politiet. Vores formål er at forebygge, at kriminalitet og misbrug opstår og udvikler sig blandt børn og unge (6–24 år) samt opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

Disse tre instanser skal i et samarbejde lave initiativer på det generelle og det individuelle plan, for at forebygge at kriminalitet og misbrug opstår blandt børn og unge.

Alle 3 områder er direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

SSP i Struer Kommune er forankret i Ungdomsskolen rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt. SSP involverer i sagens natur som tværfaglig organisation en række fagpersoner fra såvel skoleområdet, det sociale område, politiet samt foreninger/klubber.