Skoleskift

Her kan du læse om dine muligheder for at dit barn kan skifte skole.

Ønske om skoleskift

Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2. Gældende rammer i Struer Kommune er, at afgørelser om skoleskift indenfor kommunen foretages administrativt, når skolelederne er enige.
Der kan normalt ikke optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis det medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen overstiger 24. Har den modtagende skole 2 spor på årgangen må den gennemsnitlige klassekvotient normalt ikke overstige 26 elever.


Retningslinjer for optagelse i anden skole end distriktsskolen:

Når børn bosiddende i distriktet er optaget, kan der optages ansøgere efter følgende
kriterier:

• Kommunekriterium: Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
• Søskendekriterium: Søskende på skolen går forud for andre (kun elever i 0. – 7. klasse ved skoleårets start indgår i dette søskendekriterium).
• Nærhedskriterium: Nærmereboende børn går forud vor fjernereboende
• Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)