Helhedsplanen for børn og unge

Læs helhedsplanen for Struer Kommune, der afspejler Struer Kommunes Børne- og ungepolitik.

Struer Kommune har 1. januar 2020 vedtaget en helhedsplan for børn og unge mellem 0 og 18 år.

Ideen med planen er at sikre sammenhængskraften og en rød tråd i kommunens indsats, så børn og unge trives og udvikler sig bedst muligt.

Helhedsplanen har medført højere normering i dagtilbud, flere undervisningstimer med to voksne i kommunens folkeskoler, en styrket indsats for de unge og fremskudte fagprofessionelle.

Planen er blevet til i en længere proces, hvor både ledere, medarbejdere, forældre og faglige organisationer har været involveret.

Helhedsplanen er bygget op omkring tre spor:

  • En god start på livet
  • En almenskole med stærke børnefællesskaber
  • En styrket ungeindsats
Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)