Tilbud om sprogstimulering til flersprogede skolebørn

Har dit barn brug for sprogstimulerende undervisning, så læs mere her.

Dit barn tilbydes basisundervisning, hvis de ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at deltage i klassens almindelige undervisning.

Basisundervisningen tilbydes i form af modtagelsesklasser på Limfjordsskolen:

  • Modtagelsesklasse 0.kl - 3.kl. (M1)
  • Modtagelsesklasse for mellemtrinet 4.kl-6.kl. (M2)
  • Klassen for sent ankomne elever. Klassen retter sig til alle unge, der ankommer til Danmark efter de er fyldt 14 år. (MU)
  • Specialklasse for modtagelsesklasseelever (MS)
Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)