Modersmålsundervisning til børn i skolealderen

Har dit barn brug for modersmålsundervisning, så læs mere her.

Vi tilbyder gratis modersmålsundervisning til elever i den undervisningspligtige alder (0.-9. klasse), hvor følgende krav er opfyldt:

  • En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et af følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt

        EØS – landene: Island, Liechtenstein eller Norge.

  • Færøsk eller grønlandsk er talesproget i hjemmet.

  • Eleven skal gå i kommunal skole eller privatskole i Struer Kommune.
Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)